Fagersta kommun

Kommunstyrelsen i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 16:10 CEST

Nedan följer ett urval av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde den 2 september 2008. Protokollet kan, efter undertecknande, läsas här på hemsidan under Politik/protokoll.


Beslut

Fristående grundskola
Svenska kyrkan, Västanfors-Västervåla församling, har ansökt hos Skolverket om godkännande av en utökning med åk 7-9 vid sin fristående grundskola, Lindgårdsskolan. Skolverket har givit Fagersta kommun möjlighet att yttra sig i ärendet. Utbildnings- och fritidsnämnden har inkommit med ett yttrande där man redogör för konsekvenserna av en utökning av friskolans verksamhet. KS beslutade att - mot bakgrund av utbildnings- och fritidsnämndens konsekvensanalys - i sitt yttrande avstryka ansökan om fristående grundskola.

Utvärdering av handikappolitiskt program
Fagersta kommuns handikappolitiska program - Att kunna leva ett obehindrat liv - antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2003. Enligt programmet ska uppföljning ske en gång per mandatperiod och en utvärdering av programmets effekter utföras inom fem år. Kommunkansliet och socialförvaltningen har tagit fram ett förslag om uppföljning av det handikappolitiska programmet under våren 2009 och KS beslutade i enlighet med förslaget.

Jämförelse av kommunens näringslivsarbete
Rapporten, Kvalitets- och kostnadsjämförelse kring kommunens näringslivsarbete från kvalitetsnätverket Bergslagen, presenterades för kommunstyrelsen. Rapporten belyser olika aspekter kring kommunernas näringslivsarbete som till exempel taxor och avgifter, handläggningstider, tillgänglighet, styrning och en attitydundersökning. KS beslutade att inhämta yttrande från kommunens förvaltningar angående rapportens resultat.


Maria Spennare
Utredningssekreterare
0223-441 04