Fagersta kommun

Kommunstyrelsen i korthet

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 07:31 CEST

Nedan följer ett urval av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde den 7 april 2009. Protokollet kan, efter undertecknande, läsas på hemsidan under Politik/protokoll.

Beslut
Uppdrag med anledning av budgetläget
KS fattade beslut om att ge kommunens förvaltningar olika uppdrag med anledning av budgetläget. Uppdragen innebär bland annat att alla förvaltningschefer ska i hela sin organisation påbörja diskussioner angående effektiviseringsmöjligheter, utbildnings- och fritidsnämnden ska utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av en totalavveckling av Per Olsskolan och kommunkansliet ska ansvara för utredning angående de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av att minska antalet förvaltningar i kommunen.

Bänkar till Ängelsberg
Engelsbergsbygdens Intresseförening har inkommit med ansökan om bidrag på 16000 kronor till bänkar i Ängelsberg, tillverkade av slaggsten och lärkträ. Föreningens förslag är att ett tiotal bänkar placeras i ett område från bagarstugan strax utanför världsarvsområdet genom skulpturparken till stationssamhället Ängelsberg. KS beslutade att tilldela intresseföreningen 16000 kronor.

Ansökan från Västanfors-Västervåla församling om ersättning för faktiska momskostnader
Västanfors-Västervåla församling har ansökt hos Fagersta kommun om ersättning för faktiska momskostnader för byggnation av Lindgårdsskolan år 2008. Totalt ansöks om 1919000 kronor. KS beslutade att Fagersta kommun avslår Västanfors-Västervålas ansökan.

Sponsring av cyklist
Fagersta kommun har mottagit en förfrågan om sponsring av en cyklist i sin satsning mot att bli proffscyklist. KS beslutade att bevilja cyklisten 15000 kronor samt att ett sponsoravtal ska upprättas mellan utbildnings- och fritidsnämnden och cyklisten.

Mentor till Risbroskolan
Utbildnings- och fritidsförvaltningen har ansökt om medel för att kunna använda en lärare, som ska gå i pension i november 2009, som en extra resurs under höstterminen 2009 i uppbyggnaden av scienceklasserna på Risbroskolan. KS beslutade att bevilja ansökan.

Förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning Fagersta kommun
KS beslutade att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande.

Årsredovisningar
Årsredovisningarna för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Västmanland-Dalarnas lönenämnd, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Norra Västmanlands samordningsförbund och Tillväxtgruppen godkändes av KS och lämnades över till kommunfullmäktige för godkännande

Maria Spennare,
Utredningssekreterare
0223-441 04

www.fagersta.se