Kungälvs kommun

Kommunstyrelsens ledamöter i Kungälv provade på att vara funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:04 CET

Kommunens handikappolitiska program som antogs för fyra år sedan, har nu reviderats. I samband med att det reviderade programmet presenterades för kommunstyrelsen den 1 november fick ledamöterna prova på att vara funktionshindrade. De blev bjudna på en tur i både rullstol och rollator samt en promenad med vit käpp.

Det lokala handikapprådet har deltagit i arbetet med att ta fram en ny handikapplan. Ordförande i Handikapprådet är Kjell Svanström. Handikapprådet har deltagare från sju representationsområden som hänförs till olika diagnoser.
– Att vi låter ledamöterna testa rörelsehinder och synskada beror på att dessa är lättast att simulera, säger Peter Flensborn, projektledare för revideringen. Testerna sker i samarbete och under översyn av representanter från DHR (De Handikappades Riksförbund) och SRF (Synskadades Riksförbund). Under arbetet har vi utvecklat en metod som vi tror gör att frågorna kan uppmärksammas bättre. Den går bland annat ut på att inrätta en tydlig samordningsfunktion som skall ansvara för en årlig åtgärdsplan.

Peter understryker att det handikappolitiska programmet omfattar alla funktionshinder – även de som inte är synliga.
– Simuleringen genomfördes med handikappföreningar och fick oss politiker att inse hur det är att ta sig fram utan ögon eller ben, det kan få oss att tänka till och det är bra, säger Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande.
Slutlig behandling av det reviderade Handikapprogrammet sker i kommunfullmäktige senare i år.
Politiska kommentarer

Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordf, telefon 0303-23 91 11
Ytterligare information

Peter Flensborn
projektledare
0303-23 90 82