Svenska Teknik&Designföretagen

”Kompetens måste löna sig mer, inte mindre”

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2015 13:54 CEST

Regeringen presenterar idag sin budgetproposition. Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen, kommenterar delar av innehållet.

Regeringen satsar 5,5 miljarder kronor på att öka bostadsbyggandet, varav en stor del går till byggsubventioner, i budgeten för 2016.

– Bostadsbristen, framför allt i tillväxtregionerna, är monumental. Att regeringen har ambitioner med bostadsbyggandet är bra men verktyget subventioner till byggföretag är fel. Bostadsbyggandet har ökat kraftigt det senast året, med en statsbudget utan byggsubventioner, säger Magnus Höij.

Fler bostäder kräver också en infrastruktur som fungerar, samordnas och byggs ut i samma takt. Anslagen för nyinvesteringar och underhåll i infrastrukturen ökar med ungefär 3,2 miljarder kronor jämfört med 2015.

– Ett väl fungerande samhälle är beroende av en fungerande infrastruktur och alla satsningar som ökar resurserna på området är positiva, säger Magnus Höij.

Under de senaste 20 åren har en stor del av de nya jobben växt fram inom den kunskapsintensiva sektorn. Regeringen väljer nu att höja skatten på arbete för medarbetarna inom de kunskapsintensiva företagen.

– Vill man ha EU:s lägsta arbetslöshet håller det inte att höja skatten på arbete. Utbildning och kompetens måste löna sig mer, inte mindre, säger Magnus Höij.

Kontakt

Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen: 070-310 35 00

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se