Compare Karlstad

Kompetenscenter ICT tar nu form som Compare Business Innovation Centre

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:17 CET

I slutet av januari fick IT-företagen genom IT-stiftelsen Compare Karlstad uppdraget att för Länsstyrelsens räkning etablera och driva ett kompetenscenter inom IT – Kompetenscenter ICT i Värmland. Nu börjar verksamheten ta form under namnet Compare Business Innovation Centre - en unik miljö för regional samverkan kring affärsutveckling.

"Verksamheten är i första steget inriktad på att identifiera och stimulera idéer som leder till konkreta utvecklingsprojekt i samverkan mellan IT-företag i regionen tillsammans med näraliggande branscher, kunder, akademi, finansiärer och andra intressenter", förklarar Ulf Lidberg som är ansvarig ledare för Compare BIC.

Projekthus för samverkansprojekt
Compare Business Innovation Centre har som huvudprocess att driva en projekthusverksamhet för företagarnas samverkansprojekt där centret erbjuder stöd och hemvist för uppstart, infrastruktur och etablering. I fokus står projekt i gränslandet mellan olika företag som kombinerar sina kärnverksamheter, erfarenheter och marknader till nya produkter och erbjudanden.

Oberoende testlabb ICT
Inom Compare BIC pågår arbetet med förstudier kring ett initialt affärsutvecklingsprojekt - ett Oberoende testlabb ICT där flera Compare-företag deltar i samverkan med Karlstads universitet.
"Idén bakom ett oberoende testcenter för affärs- och samhällskritiska kommunikationssystem var för övrigt det koncept som lade grunden till det som nu etablerats som Compare BIC", berättar Ulf Lidberg.

Andra intressanta områden
Genom att kombinera Compare-företagens unika kärnkompetenser med övriga branscher i regionen och den forskarkompetens som finns inom Karlstads universitet har Compare BIC identifierat en rad andra intressanta områden för affärsutveckling - däribland ett Center för 24-timmars support, ett projekt för Arenaupplevelser och någon form av samverkan kring Industriellt IT.

Ett av tre centra för tillväxt
Compare Business Innovation Centre är fött ur ett initiativ från den värmländska IT-näringen i samband med ett arbete där Landshövdingen i Värmland samlat företagsamheten till att skapa aktiviteter för att åstadkomma varaktig sysselsättningstillväxt i Värmland. Arbetet, som initierades i samband med länets försvarsneddragningar, har lett fram till etableringen av tre centra i länet - ett för metall- och verkstadsindustrin med etablering i Kristinehamn, ett för pappersindustrin i The Packaging Arena och ett för IT-näringen genom Compare Business Innovation Centre.

Kontaktperson:
Ulf Lidberg, Compare Karlstad,
070-5816332, ulf.lidberg@telia.com