Företagarna Stockholms län

Kompetensdating - en ny mångfaldsarena på Rekryteringsbazaren i Stockholm den 6 februari

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2009 09:24 CET

Med den nya arenan "Kompetensdating" den 6 februari tar Företagarna och Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans ett nytt grepp för att skapa tillväxt i länet. 50 nyanlända arbetssökande kommer att matchas ihop med lika många företagare.

Fredagen den 6 februari möts företagare och arbetssökande flyktingar som läser yrkessvenska för att söka framtida samarbete. Kompetensdating arrangeras i närheten av Rekryteringsbazaren på Kulturhuset i Stockholm.
På Kompetensdating träffar varje företagare sex arbetssökande och varje arbetssökande träffar lika många företagare under ett tretimmarspass
Det finns utrymme för 50 företagare och 50 arbetssökande under dagen.

- Vi vänder på rekryteringsarbetet och tar det personliga mötet först för att lyfta fram personliga egenskapers stora betydelse i mindre företag, säger projektledare Lennart Sundberg.

I år arrangeras Rekryteringsbazaren för åttonde gången. Varje gång letar sig omkring 10 000 besökare dit, många har internationell yrkeserfarenhet och utbildning, för att träffa drygt 50 arbetsgivare från offentlig och privat sektor. Nu hakar Företagarna och Länsstyrelsen i Stockholms län på ytterligare en mötesplats för lika många -50 stycken - företagare som söker personal samtidigt som Rekryteringsbazaren pågår.

Företagarna och Länsstyrelsen anordnade i november förra året en Matchmakingdag mellan etablerade svenska företagare och nyinvandrade företagare som vill starta företag i Stockholms län. Resultatet blev lyckat, 162 globala affärssamtal ägde rum mellan nyanlända och etablerade företagare.
Syftet med arrangemanget var att skapa nya affärsmöjligheter genom att synliggöra nyanländas kompetens och marknadskunskaper på ett annorlunda sätt. Nu fortsätter samarbetet genom att Företagarna och Länsstyrelsen skapar ytterligare en mångfaldsarena för tillväxt i länet.

KompetensDating
Tid: Fredag 6 februari 2009

För mer information:
Per - Erik Eriksson, regionchef, Företagarna i Stockholms län, 070 - 107 00 00, e - post: per-erik.eriksson@foretagarna.se

Lennart Sundberg, projektledare, Företagarna, 070 - 540 24 00, e - post: lennart@knowledge.se

Luiza Jastrzebska, utvecklingsledare Integration, Länsstyrelsen, 073 - 050 40 72, e - post: luiza.jastrzebska@ab.lst.se 

Hemsida: www.foretagarna.se

http://www.bazar09.kompetensdating.se/