Katrineholms kommun

Kompetenshöjande insatser inom försörjningsstödet ger sensationella resultat

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:51 CET

Under de senaste åren har vi ökat insatserna för att ge flera plats i samhället och för att minska beroendet av försörjningsstöd. Bidragstagarna erbjuds flera möjligheter, bland annat i olika sysselsättningsprojekt och i form av praktik eller utbildning. Insatserna sker i samarbete med kommunens övriga verksamheter och arbetsförmedlingen.

Kostnaderna för försörjningsstöd har till och med 31 oktober i år minskat med cirka 2,4 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Om man jämför 2004 och 2005 minskade kostnaderna med 1,7 miljoner konor. Antalet hushåll som får försörjningsstöd har minskat med 100 under 2005 och 2006.

Enligt Socialstyrelsens redovisning gällande ekonomiskt bistånd minskade detta under första halvåret 2006 med 4 procent jämfört med första halvåret 2005. I Södermanlands län har fem av nio kommuner ökat sina kostnader under samma period. Generellt är ökningen i länets kommuner 3 procent.

Syftet med de kompetenshöjande insatserna är att de sökande på sikt ska bli ekonomiskt integrerade och få egen lön för eget arbete, vilket även blivit resultatet i flera fall.

Det finns ännu mycket mer att göra. Fortfarande är det många ungdomar och vuxna, som får försörjningsstöd men som har en vilja och förmåga att arbeta. Därför kommer vi med gemensamma krafter att fortsätta pressa tillbaka beroendet av försörjningsstöd genom att satsa på jobb, utbildning och aktivitet.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Ove Melin, ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden,
Tfn 070-592 76 50