Katrineholms kommun

Kompetenshöjande insatser minskade försörjningsstödet med 1,7 miljoner. Och de sökande är mycket nöjda med den hjälp de får av individ- och familjeomsorgen.

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 16:24 CET

-Trots att vi i högre utsträckning än tidigare ställer krav på motprestation kan vi konstatera att nästan alla de som besöker individ- och familjeomsorgen är nöjda eller till och med mycket nöjda med det bemötande de får. De tycker att de får förståelse för sina behov och att de helt eller delvis får den hjälp de söker, konstaterar Bengt Thelander, chef för individ- och familjeomsorgen i Katrineholms kommun.

Att besökarna är positiva framgår av en enkät som individ- och familjeomsorgen i Katrineholms kommun för tredje året i rad har genomfört bland de personer som sökte försörjningsstöd under november och december.

För två år sedan påbörjade individ- och familjeomsorgen ett omfattande arbete för att höja kompetensen hos dem som söker stöd. De erbjuds flera möjligheter, bland annat i olika sysselsättningsprojekt. Insatserna sker i samarbete med övriga förvaltningar och arbetsförmedlingen.

Tack vare satsningen på sysselsättning hade försörjningsstödet under 2005 minskat med 1,7 miljoner. Syftet är att de sökande på sikt ska bli ekonomiskt integrerade och få egen lön för eget arbete. Det är avgörande för den fortsatta utvecklingen.

-Som ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden kan jag bara konstatera att resultatet av enkäten är mycket tillfredsställande, säger Ove Melin. Det visar att den här gruppen känner att de fått ett positivt och professionellt bemötande från kommunens sida. Det har alla rätt till. Man har också rätt att få känna att man är viktig. Vårt mål är att alla ska få en individuell utvecklingsplan.


Fakta om enkäten

Enkäten genomfördes under november-december 2005

225 personer gavs möjlighet att svara på enkäten men 7 avstod.
104 var män, 114 kvinnor
57 % var ensamstående
64 % hade inga egna barn
36 % hade invandrarbakgrund

54 % av de svarande hade gjort mer än sex besök hos individ- och familjeomsorgen

83 % var nöjda eller mycket nöjda med besöket
89 % var nöjda eller mycket nöjda med det bemötande de fick från handläggaren
82 % tyckte att de fick stor eller mycket stor förståelse för sina behov
89 % upplevde att den tid de fick med handläggaren var tillräcklig
89 % tyckte att de helt eller delvis fick den hjälp de sökte

På frågan om de förstod varför de fick avslag på ekonomiskt bistånd svarade 34 % ja medan 46 % valde att inte svara på frågan.