Regionförbundet Örebro

Kompetensplattform för jobb och tillväxt

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 13:44 CET

Regionförbundet Örebro ska arbeta med en kompetensplattform för att få en bättre fungerande kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden i länet. Man kommer särskilt att arbeta med att bryta könssegregerade och etniskt segregerade delar arbetsmarknaden.

- Kompetensförsörjning är en av vår tids viktigaste frågor. Både för att folk ska få jobb och för att säkra den regionala tillväxten. Det är alltså viktigt både för den enskilda människan och för samhället i stort att vi har en fungerande kompetensförsörjning, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Kompetensplattformen kommer att behandla särskilda utmaningar som har identifierats i Örebroregionen:

  • en åldrande befolkning
  • mäniskor som står utanför arbetsmarknaden
  • en etniskt och könsegregerade arbetsmarknad
  • utbildning och matchning
  • arbetspendling.

Samarbete och metodutveckling är nyckelfaktorer

I dagens komplexa samhälle med många aktörer är ett fungerande samarbete mellan utbildningsvärlden och arbetsmarknaden avgörande för framgång. Därför har ett regionalt kompetenskansli med representanter från dessa områden bildats.

Ett projekt kommer att arbeta med kompetensplattformen fram till år 2016. Projektet kommer främst jobba med att metodutveckling för att förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden. I det arbetet ska man bland annat jobba med hur man löser kompetensförsörjning och matchning när ny arbetskraft ska fylla luckorna som uppstår i arbetsmarknaden med kommande pensionsavgångar.

Ett annat viktigt område är att hitta metoder för att bryta etnicitets- och könsberoende segregation på arbetsmarknaden och i utbildningsval.

Irén Lejegren fortsätter:

- Det finns en stor vinstpotential för individer, arbetsgivare och för regionen om vi blir bättre på att se och dra nytta av mångfaldens fördelar. Studie efter studie visar att företag som har en större mångfald vad gäller kön och etnicitet bland sina medarbetare lyckas bättre än de som har en mer homogen personalstyrka. Den kunskapen måste vi förvandla till handling.

För kommentarer
Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-663 19 75 

För mer information
Anette Granberg, projektledare Näringsliv och kompetens
Telefon: 019-602 63 28
E-post: anette.granberg@regionorebro.se

Peter Ranki, pressinformatör
Telefon: 019-602 63 35
E-post: peter.ranki@regionorebro.se


Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.