Företagsakademin

Kompetensutveckling skapar tillväxt i småföretag

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2011 19:58 CEST

Allan Gibb, professor emeritus vid University of Durham, Storbritannien, är en av de mest känna forskarna inom små och medelstora företag och entreprenörskapsutveckling.Han deltar i debatten under workshopen.

PÅ GÅNG ICSB World Conference KONFERENSEN ICSB

med deltagare från hela världen lyfter fram viktiga frågor kring entreprenörskap, innovation och småföretagande. Här träffas forskare, företagare, entreprenörer och politiker för att diskutera de senaste forskningsresultaten, utbyta erfarenheter, kunskaper och skapa nya kontakter, berättar Anders Lundström, professor vid Mälardalens högskola och Mittuniversitet och ordförande för konferensen.
Deltagarna får ta del av forskningsartiklar, workshops och utställningar som handlar om exempelvis kreativa miljöer och globaliseringens påverkan på entreprenörskap, socialt entreprenörskap, hållbar tillväxt samt kvinnors företagande. Talar gör bland annat Hans Rosling, professor på KI och en av världens främsta globala tänkare.

FÖRETAGSAKADEMIN I STOCKHOLM ÄR ETT DE FÖRETAG SOM ARRANGERAR WORKSHOP

under konferensen kring sitt EU-finansierade projekt om kompetensutveckling för småföretag. Projektet vänder sig till företag med upp till nio anställda som kan ta del av olika utbildningsinsatser för att utvecklas. Workshopen presenterar både forskningsperspektivet och möjligheten att jobba med kompetensutveckling i småföretag.

– För Företagsakademins räkning bedriver vi följeforskning för att kartlägga projektets effekter på tillväxt i de företag som går de olika utbildningarna. Syftet är att studera hur kompetensutvecklingsinsatser
påverkar individers och företagets utveckling, säger Anders Lundström.

Anders Lundström och Carina Holmgren, doktorand på Mälardalens högskola arbetar med denna följeforskning för Företagsakademin.

Anders Lundström leder också workshopen:
– Min förhoppning är att vi ska kunna erbjuda en arena där människor kan byta åsikter och erfarenheter, ta del av forskning och intressanta exempel som utvecklar besökarna i sin roll som företagare och entreprenör. På workshopen får man även information om av vad företagare får ut av kompetens-utvecklingen hos Företagsakademin.

– Jag är även intresserad av de politiska åtgärder som krävs för att stimulera entreprenörer att arbeta med kompetensutveckling och även detta kommer att diskuteras.

På workshopen deltar även Allan Gibb, professor emeritus vid University of Durham, Storbritannien, är en av de mest känna forskarna inom små och medelstora företag och entreprenörskapsutveckling.  Under de nästan 40 år som han varit aktiv på fältet har han intresserat sig för utveckling entreprenörskapskultur på alla nivåer i utbildningssystemet, start och utveckling av företag och kompetensutveckling av nyckelpersoner som kan bidra till entreprenörskap. Han intresserar sig
för att minska gapet mellan koncept och praktik.

Dessutom kommer Caterina Berbenni-Rehn som är VD för företaget PROMIS@ Service Sarl i Luxembourg och aktiv medlem i Europeiska Kommissionens Ethical Review. Hon har stor praktisk erfarenhet av att jobba med kompetensutveckling för småföretag.

VÄLKOMMEN till Företagsakademins workshop

Exploring the learning challenge to small firms’ competency development Towards a bottom-up aproach?

den 16 juni kl 15.30 - 17.00

ICSB World Conference Waterfront i Stockholm.

ICSB World Conference
arrangeras av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket på Waterfront i Stockholm den
15-18 juni 2011.

Tillväxtanalys, Almi Företagspartner, Esbri, Företagarna, Vinnova, KK-stiftelsen, Sida, EU
kommissionen och Näringsdepartementet deltar också.