Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kompetensutveckling under tillsynsveckan

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 08:29 CEST

Länsstyrelsen i Kronoberg, i samverkan med andra länsstyrelser, anordnar en teoretisk utbildningsdag i Alvesta för personer inom kommunen, skatteverket och polisen som jobbar med tobakstillsyn. Syftet är att kvalitetssäkra tillsynsarbetet.

Vad är syftet med utbildningen?
- Vi kvalitetssäkrar genom att kompetensutveckla. Genom råd och utbildningsinsatser, kallad förebyggande tillsyn, ges möjlighet till kompetenshöjning hos myndigheters handläggare, säger Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Vad innehåller utbildningen?
Under dagen, 17 april kommer olika områden i tillsynen att tas upp. Förutom kommunens och polisens roll, kommer även oklarheter kring märkning och marknadsföring samt nyttan av försäljningsställenas egenkontrollprogram att diskuteras.

- Samverkan mellan myndigheter är en viktig faktor för framgångsrikt tillsynsarbete, avslutar Jan.

För mer information, kontakta
Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen
010-223 74 26
jan.borgehed@lansstyrelsen.se


FAKTA: 
Tillsyn innebär att granskning genomförs för att se om lagar och regler efterföljs i verksamheter. Syftet är att medborgare ska kunna vara säkra på att de lagar som har beslutats av riksdagen också följs, och att reglerna är lika för alla. På Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar omkring 50 personer med tillsyn inom ca 25 olika områden. Under 2013 genomför Länsstyrelsen i Kronobergs län en samordnad tillsynsvecka där närmare ett 80-tal tillsynsbesök genomförs.  


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se