Carnegie

Komplettering till valberedningens förslag till styrelse i D. Carnegie & Co AB

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 08:58 CET

Sedan valberedningens förslag till styrelse i D. Carnegie & Co AB (publ) offentliggjordes den 2 februari 2006 har Carnegies koncernchef Karin Forseke sagt upp sig från sin anställning och styrelsen har utsett Stig Vilhelmson till hennes efterträdare. Karin Forseke har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Valberedningen har vid ett möte idag beslutat föreslå Stig Vilhelmson till ny styrelseledamot. Valberedningens förslag till styrelse i D. Carnegie & Co AB är därmed följande.

Valberedningen föreslår att Carnegies styrelse skall bestå av åtta (nio) medlemmar och föreslår omval av följande ledamöter: Christer Zetterberg, Anders Ljungh, Fields Wicker-Miurin, Hugo Andersen, Niclas Gabrán och Dag Sehlin. Valberedningen föreslår Kjartan Gunnarsson och Stig Vilhelmson till nya ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Christer Zetterberg utses till styrelseordförande i Carnegie.

Stig Vilhelmson, född 1956, anställdes i Carnegie 1991 och hade flera befattningar inom Securities innan han utsågs till affärsområdeschef 1995. Innan Stig Vilhelmson anställdes i Carnegie arbetade han på Öhman Fondkommission AB mellan 1984 och 1990, den senare delen som aktiechef. Han är styrelseledamot i Orc Software AB. Stig Vilhelmson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Antal aktier i Carnegie: 305 000. Antal teckningsoptioner 2004/2007: 25 000.Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.