Rikspolisstyrelsen

Komplex problembild hos unga missbrukare

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 17:51 CET

De ungdomar som upptäcks av Länskriminalens ungdomssektion uppvisar en komplex problembild förutom narkotikamissbruket.

Under 2005 ingrep Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen i Stockholm, mot 1 039 personer varav ca 60 % var okända i narkotikasammanhang sedan tidigare. 274 ungdomar gavs möjlighet till omedelbar öppenvård hos Maria Ungdomsmottagning inom ramen för MUMIN-projektet. 52 procent accepterade detta erbjudande om vård. Vid samtal med dessa ungdomar framkom en rätt komplex problembild, förutom narkotikamissbruket.

- Vår erfarenhet är att möjligheterna att motivera ungdomar till en positiv förändring är som störst i direkt anslutning till ett polisingripande. Det är mycket viktigt att polisingripanden av detta slag utgör starten för kvalitativ vård och stöd för dessa ungdomar ut ur missbruket. Behovet av vård känns mycket angeläget när de sociala problemen och den psykiska ohälsan belyses hos denna grupp. Avsaknaden av skyddsfaktorer i form av framtidstro m.m. förstärker denna bild, säger chefen för Länskriminalpolisens ungdomssektion, Manne Jönsson.

Bland flickorna var typiska problemområden bland andra:
- depressiva drag 53 %
- självmordstankar 27 %
- självskadande beteende 20 %
- familjerelationsproblem 30 %
- skolk 40 %

Bland pojkarna var motsvarande typiska problemområden bland andra:
- kriminalitet 58 %
- familjerelationsproblem 22 %
- övriga skolproblem 26 %
- skolk 30 %

Dessutom uppvisade båda grupperna att skyddsfaktorer, såsom bland andra, framtidstro, trivsel i skolan, tydliga regler, delaktighet frånföräldrar, et c saknades till stor del.

- För dessa ungdomar är det mycket viktigt att vi fortsätter att utveckla detta samarbete inom MUMIN, vilket är ett bra exempel på att vi tillsammans kan hjälpa utsatta ungdomar, säger länspolismästaren Carin Götblad.

MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) är ett samarbete mellan Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen i Stockholm, Beroendecentrum Stockholm och Maria Ungdom. Länskriminalpolisens ungdomssektion arbetar kontinuerligt mot ungdomars narkotikabrottslighet i hela länet.

Text: Kjell Lindgren