Tedestrand coaching AB

"Komplexitetssyndromet" ett dödligt problem inom psykologi och andra "livsområden"

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 09:01 CET

Att förstå hur komplexitet kan och ska lösas av människan är nyckeln till att förstå hur de områden som utvecklingsmässigt inte nått dit kan vändas från att vara kontraproduktiva till konstruktiva. Vilket skapar korta - och långsiktiga resultat som gynnar en positiv utveckling för allt liv inom det komplexa område som tar det nödvändiga utvecklingssprånget.

Det är ingen enkel utveckling. Det som måste skapas är en visuell överblick. Det är mycket svårt att skapa denna visuella överblick över områden som är mycket stora, innehåller stora mängder information eller har många byggstenar. Det är inte omöjligt vilket psykologisk orientering tillsammans med tusentals andra områden visat. Den nödvändiga visuella överblicken - "kartan" finns redan skapad och används med framgång inom psykologisk behandling genom Psykologisk orientering,

Det finns inga hinder att fortsätta med metoder och annat som saknar visuell överblick, men varför skulle man det när den visuella överblicken är skapad inom ett område? All tidigare utveckling inom alla kända områden visar att metoder utan den visuella överblicken som använts innan upphör eftersom de är kontraproduktiva i jämförelse.

Historien visar tusentals exempel på att när en visuell överblick är skapad så kommer "gamla ofta kontraproduktiva metoder aldrig mer användas".  Varför skulle andra metoder användas förutom den visuella överblicken - karta, ritning, röntgen, osv som används inom tusentals områden och visar goda resultat överlag?  Dessa gamla metoder har använts inom tusentals områden och inte löst mer än mycket enkla problem. Det finns sannolikt inget undantag till denna regel när människan ska lösa komplexitet.


Vilka områden förutom psykologin som i ett helhetsperspektiv är i akut behov av en visuell överblick som leder processen för enskilda och grupper mot en lösning istället för att bli mer vilseledda kan man tänka sig.

- Arbetslivet där psykisk ohälsa ökar med en hastighet som i sig ökar i takt med vår omedvetenhet att klara av att lösa dessa svåra problem. Den visuella överblicken är också ett 

- Skolan som helhet och i synnerhet mobbning kräver detta, här finns faktiskt en färdig visuell överblick för att gå från mobbning som ett mönster till att forma en skola fri från långvariga mobbningsmönster, också skapad av undertecknad. Den visuella överblicken som redan finns är möjlig att enkelt omforma till flertalet av de komplexa områden människan inte idag har ordning på

Familjen och dess enskilda individer behöver hjälp. Hjälp att förebygga ohälsa med den visuella överblicken och hjälp med att lösa de problem som skapats genom tidigare dysfunktionell formning och prägling av föräldrarna.

Samhället i sig självt med dess mångfald av komplexitet.


Vi kan fortsätta inom varje område där människor far illa. Politiken är ett område där vi är ohyggligt vilse både för allt liv och för hur planeten ska räddas pga. att ingen har något konkret att följa. Politik är till mycket stor del enskilda människors präglade tankemönster som inte alls motsvarar de krav som komplexa frågor kräver. Politiker blir/är ofta som dysfunktionella föräldrar som präglats att tro på det ena och det andra som leder hela sammanhanget mer vilse.

Jag möter ständigt människor med allehanda trosuppfattningar om hur livsproblem ska lösas, vissa grundade i rena hokuspokusfantasier och vissa grundade i 100-tals högskolepoäng. 

Jag möter människor som tror sig veta att det krävs mångfald och annat kontraproduktivt för att lösa komplexa problem. Dessa illusioner i kombination med andra vanföreställningar som att komplexa problem helt ska anpassas till individen för att lösas. Mångfald är jättebra för enkla frågor som inte på allvar berör hälsa och liv, där krävs alltid en detaljerad lösning som skapar ordning i kaos,

Det är alltid tvärtom, det krävs enhetlighet för komplexa problem, avvikelserna pga. personlighet och annat är marginella och ryms alltid inom samma visuella överblick. Den visuella överblicken är alltid i grunden likadan och anpassas enkelt till individen, vilket inte alls innebär olika processer eller olika metoder. Det är paradoxen och moment 22 för de människor i dagens vård som skriker efter hjälp och vilseleds än mer långsiktigt inom olika behandlingsmetoder.

Ett problem jag uppmärksamma under senaste året är gruppens - sammanhangets kraft. En människa kan ha varit hos mig och kommunicerat om den visuella överblickens nödvändighet. Den har tagits emot logiskt och tilliten har varit mycket hög eftersom det är enkel logik och i det närmaste en naturlag jag visar.


När samma människa lämnat vår dialog och återvänt till den "gamla miljön" där ex samtalsparadigmet råder så har det tagit någon vecka tills tänkandet återvänt till den gamla illusionen och föreställningen. 

Detta är ett känt fenomen. När vi präglats till att tro på något är det mycket besvärligt att varaktigt prägla om sina tankemönster, tron oavsett vad är ohyggligt stark, så stark att vetenskapen själv fastnar i vanföreställningar utan att överhuvudtaget reflektera.


Likt alkoholister och andra med stark prägling återvänder människan snabbt till den präglade föreställningen. 

Alkoholisten återvänder till supandet snabbt om man återvänder till den grupp av människor där supandet är normen för att "må bra". Psykologer, forskare, beteendevetare, politiker och andra återvänder på samma sätt till gamla kända bland sina "gamla kollegor" trots att man fått lösningen serverad eftersom det gamla kretsloppet av tankemönster är ohyggligt starkt och återpräglas med en hastighet som är enorm när man möter det gamla cementerade tänkandet. 

Kretslopp är ett av universums starkaste krafter och vår prägling till olika trosuppfattningar är kretslopp av formning oavsett omdet är barndomens eller universitetets formning som styr.

Komplexitet kräver en visuell överblick, kan du som läser detta ta emot det utan att din prägling tar över handen och säger något annat?


Jag kan inte ensam bidra med den kunskap jag tvingats skapa i mig själv för att överleva mycket komplexa problem. Jag kan inte bidra innan du som läser detta är mogen att ta emot den nya kunskapen om komplexitet inom dessa områden.

Fråga dig själv, vad har jag för ansvar att vara nyfiken? att vara öppen? att vara en del av lösningen? vad har jag för ansvar för miljoner lidande som idag går en mörk framtid till mötes?

Anders Tedestrand