RISE Research Institutes of Sweden AB

Komplikationer för miljarder kan undvikas

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 17:08 CET

Den uppskattade årliga kostnaden för behandling av komplikationer till följd av implantatassocierade infektioner, är i Sverige över 300 MSEK och i USA runt 2 miljarder USD och utan lösning på problemet kommer kostnaden fortsätta stiga.

– I detta nya VINNOVA-finansierade projekt, med spetskompetens inom hela värdekedjan från grundforskning till klinik, har vi en unik chans att göra signifikanta framsteg för att lösa detta problem på en global nivå, säger Josefin Seth Caous, forskare på SP.

Benförankrade implantat förbättrar livskvaliteten för miljontals patienter genom att till exempel ersätta tänder efter tandlossning/trauma, ersätta skadade/utslitna leder eller förankra hörselimplantat för patienter med skadad hörseln. Dock återstår utmaningar att minimera antalet kliniska komplikationer oftast orsakade av infektion och/eller vävnadsförlust runt implantaten, då dessa leder till lidande hos patienterna och är komplexa och dyra att behandla.

Inom projektet som involverar tre universitet, två kliniker och sju företag, koordinerade av SP, kommer man att utveckla och testa: (1) experimentella modeller som kommer att bidra med ny kunskap om mekanismerna bakom infektion och vävnadsförlust vilket kommer att kunna användas för att testa/verifiera potentiella lösningar; (2) nya och innovativa kliniska protokoll baserade på rengöring av implantat, nya läkemedel och nya material för vävnadsregenerering, samt (3) nya implantatytor som resulterar i förbättrad mjukvävnadsförankring för att försvåra mikrobiell invasion.

– De förväntade långsiktiga effekterna av projektet är en halvering av antalet implantatrelaterade komplikationer och därmed minskat lidande hos patienter samt reducerade sjukvårdskostnader med minst 130 MSEK/år i enbart Sverige, säger Sarunas Petronis på SP.

Projektet, som heter ”Reducering av implantatrelaterade komplikationer (RIK)”, finansieras av VINNOVA. http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2015/151112-Narmare-80-miljoner-till-utmaningsdriven-innovation/

Kontakt:
Sarunas Petronis
E-postadress: Sarunas.Petronis@sp.se
Telefon: +46 10 516 58 66

Josefin Caous
E-postadress: Josefin.Caous@sp.se
Telefon: +46 10 516 59 96

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se