Utrikesdepartementet

Kompromisser mellan USA och EU förbättrar förutsättningarna för WTO-mötet i Mexico

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 16:34 CEST

EU och USA presenterade under onsdagen ett kompromissförslag om hur jordbruksförhandlingarna i världshandelsrundan ska genomföras. Tidigare i veckan enades också EU och USA, med stöd av Kanada, om ett förslag till ansats för tullsänkningar för industrivaror.

–Att EU och USA har börjat kompromissa på två huvudområden i WTO-rundan är mycket positivt och en nödvändig förutsättning för att vi ska nå framgång i WTO-förhandlingarna, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

– Men mycket återstår innan vi kan försäkra oss om ett ambitiöst förhandlingsresultat som tillvaratar u-ländernas intressen. Ett sådant resultat av WTO-rundan är till fördel även för svenska konsumenter och företag.

Ramförslagen från EU och USA diskuteras inför ministermötet i Cancún i Mexico 10-14 september, där beslut ska fattas om hur de fortsatta förhandlingarna ska bedrivas. Därefter fortsätter WTO-förhandlingarna med sikte på att vara slutförda senast januari 2005.

Ramförslaget för förhandlingen om industrivaror möjliggör tullsänkningar och tar särskild hänsyn till de minst utvecklade länderna.

–Det är mycket bra att förslaget gör det möjligt att slopa låga krångeltullar och alla tullar på tyg, kläder och miljövaror, säger Leif Pagrotsky. Det är idéer som Sverige drivit länge.

Jordbruksförhandlingarna har länge varit en stötesten i WTO-rundan. EU:s och USA:s ramförslag omfattar tullsänkningar, restriktioner för exportstöd och sänkningar av interna subventioner.

–Jordbrukskompromissen kommer att utgöra en viktig bas för de fortsatta förhandlingarna, framhåller jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Förslaget reder ut den intressekonflikt som finns mellan USA och EU. Vi kommer nu noga analysera förslaget utifrån svenska intressen och verka för att slutresultatet återspeglar de högt satta svenska målsättningarna när det gäller framför allt u-ländernas konkurrensvillkor.

Monica Björklund, Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 55 60, 070-67 39 86

Anders Teljebäck, Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88, 070-561 32 89

Anders Ahnlid, departementsråd UD
08-405 32 30