Åklagarmyndigheten

Koncentration ger ökad rättssäkerhet i Norrland

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 11:11 CET

Polisledning, åklagare, domstol och häkte bör finnas på en och samma ort i varje Norrlandslän. Det föreslår rättsväsendets myndigheter i en rapport som lämnas till regeringen den 28 februari.

Regeringen uppdrog i september 2005 till Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården att lämna förslag på hur rättsväsendets myndigheter bättre kan samordnas i Norrland.

I sin rapport konstaterar myndigheterna att en koncentration av resurserna i glesbebyggda områden ger en högre rättssäkerhet och bättre möjligheter till en effektiv brottsbekämpning. Detta uppnås genom att polisledning, åklagare, domstol och häkte finns på en och samma ort i ett län, vilket bland annat skulle innebära att de flesta av dagens tingsrätter och större tingsställen utanför länens huvudorter blir obemannade tingsställen. Med en koncentration får man bland annat en säkrare hantering av misstänkta, färre transporter inom kriminalvården och ett minskat resande, menar man. Många människor får genom förslaget längre till domstolen. Men, konstaterar rapporten, det är endast 16 procent av befolkningen som någon gång i sitt liv har kontakt med en domstol
– och endast 3 procent som har kontakt varje år.

Man föreslår också att det i varje kommun ska finnas möjlighet att delta i förhör och vittnesmål genom videokonferenser, vilket skulle öka tillgängligheten. Vidare föreslår man att både häktningsförhandlingar och huvudförhandlingar ska kunna hållas som videokonferenser. Försöksverksamhet på flera ställen i landet har visat att detta fungerar, skriver myndigheterna.

Ordförklaring
Ett obemannat tingsställe är en ”filial” till en tingsrätt där det inte finns fast personal eftersom förhandlingar hålls relativt sällan. Personalen kommer istället resande de dagar som det hålls förhandlingar.

Mer information:
Planeringsdirektör Bertil Metzger, Åklagarmyndigheten 08-453 66 48
Tf. länspolismästare Seppo Wuori, Polisen 0920-29 50 50
Chefsjurist Jörgen Nilsson, Domstolsverket 036-15 53 28 0708-35 90 37
Tf. kriminalvårdschef Johan Modin, Kriminalvården 026-456 14 00