Nättidningen Payback / Payback Sverige

Koncept för Payback Sverige och Nättidningen Payback

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 00:58 CET

Payback har under en tid kört verksamheten under dubbelnamnet Nättidningen Payback / Payback Sverige. Nu drar vi på allvar igång den nya delen Payback Sverige och därför presenteras de båda verksamheternas olika syften och arbetsmetoder. Vi börjar dock med att ge bakgrunden till utökningen av Paybacks verksamhet.

Begynnelsen

Nättidningen Payback startades upp  den 15 Januari 2009. Syftet med Payback var att i skriftlig form informera om bikerkulturens olika drivkafter och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för bikerkulturen. Dock har alltmer av Paybacks arbete fått fokuseras på att istället bemöta olika anklagelser som riktats mot bikerkulturens företrädare och bikerklubbarna.

2011

Därav följer nu nödvändigheten att under 2011 succesivt utöka verksamheten och som en naturlig följd därav kommer Paybacks verksamhet att hädanefter ske under dubbelnamnet Nättidningen Payback / Payback Sverige. Detta för att i olika roller kunna alternera mellan namnen men likväl använda sig av samma organisationsnummer.

Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name 

Nättidningen Payback har också en mycket välbesökt nyhetsportal på MyNewsdesk.com. Den största sajten för att lägga upp pressmeddelanden. MyNewsdesk har 5 000 massmedieredaktioner som kunder och 7 000 journalister. Paybacks pressmeddelanden på MyNewsdesk är sökbara via:
http://www.mynewsdesk.com/se/search/pressreleases?query=payback&sites=se  

I skrivande stund finns 128 pressmeddelanden i Paybacks namn upplagda samt ett mindre antal dokument m.m

Övergripande artiklar

Payback skriver om övergripande saker. Motartiklar, svar på förtal och informativa artiklar kring och om bikermiljön. Paybacks uppgift är inte att skildra allt som skrivs i vanlig media om kulturen. Paybacks uppgift är att bemöta felaktiga anklagelser, presentera fakta i saken samt att informera om viktiga och övergripande företeelser som berör merparten av bikerkulturen.

Pressmeddelanden och genmälen

Nättidningen Payback, inklusive nyhetsportalen på Newsdesk, tillhör hela bikerkulturen! Det är varje anklagad biker eller bikerklubbars självklara rättighet att få sin version presenterad på Nättidningen Payback webbplats och på Paybacks nyhetsportal på MyNewsdesk!

Payback Sverige

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt riksorgan för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv, vissa i samarbete med jurister samt i ytterligare andra anlita juridisk expertis.

Exakt vad är ett övergripande ärende? Ett övergripande ärende är när ett ärende har betydelse för alla eller de flesta inom bikerkulturen!

Juristhjälp

Payback Sverige har egna jurister knutna till verksamheten som kommer att driva övergripande rättsfall i Payback Sveriges namn men även ge råd eller medverka till rättsjälp till rabatterade priser. Paybacks advokater kan med förtroende således anlitas i andra, än övergripande, juridiska ärenden och ger då rabatt gentemot bikerkulturens medlemmar. 

Lokala representanter

Nu drar vi igång verksamheten kring Payback Sverige. Vi gör det genom att eftersöka lokalrepresentanter på alla områden – i regioner, län, kommuner och på klubbnivå. Visonen är att Payback Sverige börjar med att tillsätta representanter för större områden och sen att de som är lokala representanter medverkar till att värva allt fler inom sitt geografiska område för att till slut ha representanter i varje län, varje kommun och slutligen i varje enkild klubb.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt riksorgan för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.