Borås Wäfveri AB

Koncernen i sammandrag

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 15:43 CET

• Omsättningen uppgick till 622,0 (749,3) MSEK, för kvarvarande enheter

• Rörelseresultatet uppgick till -51,4 (-21,9) MSEK, för kvarvarande enheter,
varav 14,9 MSEK (-0,9 ) utgör reavinster vid försäljning av fastigheter

• Resultat före skatt uppgick till -64,3 (27,9) MSEK

• Nettoresultatet uppgick till -62,7 (62,5) MSEK

• Soliditeten uppgår till 37,0 (37,6) %

• Resultat per aktie uppgick till -14,00 (14,20) kronor

• Reserveringar för tvist med betydande kund

• Förluster i samband med avyttring av anläggningstillgångar ( AB Svenskt Konstsilke

• Åtgärder för att förstärka likviditeten har beslutats


Granskning och redovisning
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Göteborg, den 19 februari 2007

Styrelsen

Information:
Thomas Widstrand, CEO tel: 031-836102, 031-836103
Kenneth Uddh, CFO tel: 031-836112, 031-836113