AAK, AarhusKarlshamn

Koncernens och affärsområdenas rörelseresultat, Kv 4 2010

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 10:53 CET

Fjärde kvartalet 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 3.930 Mkr (3.788) till följd av ökade råvarupriser, delvis uppvägt av en negativ valutaomräkningseffekt på 149 Mkr. Volymerna ökade med 1 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 251 (289) Mkr.

Rörelseresultatet justerat för avyttringar och till fasta växelkurser var 258 (287) Mkr. Som tidigare meddelats var fjärde kvartalet 2009 exceptionellt.

  • Resultat per aktie var 4,98 (3,85) kr.
  • AAK har under fjärde kvartalet börjat tillämpa säkringsredovisning och därigenom eliminerat IAS 39 effekten, se sid 9.

Helåret 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 14.808 (15.884) Mkr. Den minskade försäljningen inkluderade en negativ valutaomräknings-effekt på 600 Mkr och avspeglade den fördröjda effekten av lägre råvarupriser. Volymerna ökade med 1 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 824 (827) Mkr, vilket ligger i linje med förra årets resultat. Rörelseresultatet justerat för avyttringar och till fasta växelkurser var 855 (810) Mkr, en förbättring med 6 %.
  • Resultat per aktie uppgick till 14,15 (10,14) kr.
  • Utdelningen föreslås bli 4,50 (4,25) kr per aktie, en ökning med 6 %.

Koncernchefens kommentar
”Rörelseresultatet för 2010 var i nivå med våra förväntningar. Vi har nu en stark plattform inför vårt program på medellång och lång sikt: ”AAK Acceleration”. Fokus är på tillväxt, effektivitet och människor. Prioriterade tillväxtområden är: Bakery & Bakery Service, Dairy Fat Industry, Chocolate & Confectionery Fats, Infant Nutrition (Baby Food), Food Service, snabbväxande ekonomier (t.ex. Kina och Brasilien) och förvärv. Kassaflödet under 2011 kommer att bli en utmaning eftersom de stora råvaruprisökningarna under 2010 kommer med en fördröjande effekt att påverka 2011. Jag är nöjd med att vi har kunnat slutföra refinansieringen och att vi nu har bundna kreditlöften på 6.000 Mkr på fem år eller längre”, avslutar Arne Frank i en kommentar till rapporten för kvartal 4.