Labs2

Koncernens verksamhet i sammandrag

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 08:56 CET

För perioden januari – september 2006
• Omsättning: 74,7 MSEK (36,6 MSEK*)
• Resultat före av- och nedskrivningar: 10,8 MSEK (-11,5 MSEK*)
• Resultat före skatt: 3,2 MSEK (-19,4 MSEK*)
• Resultat per aktie: 0,01 SEK (–0,05 SEK)
• Kassaflöde: +10,5 MSEK (-1,4 MSEK)

För tredje kvartalet 2006
• Omsättning: 24,7 MSEK (16,1 MSEK*)
• Resultat före av- och nedskrivningar: 2,7 MSEK (-2,3 MSEK*)
• Resultat före skatt: 0,4 MSEK (-6,5 MSEK*)
• Kassaflöde: +6,3 MSEK (+0,5 MSEK)


(*Proforma tal för 2005 , vilka även är jämförelsetalen i den löpande texten.)

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Jonas Birgersson, Verkställande direktör
Telefon: 0705-15 27 62
E-mail: jonas.birgersson@labs2.com

Daniel Krook, Finansdirektör
Telefon: 046-540 01 39
E-mail: daniel.krook@labs2.com

Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdrags-givare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

Labs² erbjuder tjänster till operatörer, mediaföretag och öppna bredbandsnät i Skandinavien.

Huvudprodukten är tjänsteinfrastrukturen BRIKKS (portal, affärs- och processystem) för bredbandstjänster, inklusive kompletta system för att erbjuda tv, film och musik i digital distribution.

För den breda allmänheten innebär BRIKKS en bättre bredbandsupplevelse. BRIKKS låter användaren hantera sina egna bredbandstjänster, till exempel Internet, telefoni och media, allt via ett begripligt och attraktivt gränssnitt.

Labs² Group AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs First North.