Labs2

Koncernens verksamhet i sammandrag

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:16 CEST

Januari – juni 2007
• Omsättning: 63,0 MSEK (50,0 MSEK)
• Resultat före av- och nedskrivningar: 2,3 MSEK (8,1 MSEK)
• Resultat före skatt: -9,2 MSEK (2,8 MSEK)
• Resultat per aktie: - 0,01 SEK (0,01 SEK)
• Kassaflöde: -2,4 MSEK (+4,2 MSEK)

April - juni 2007
• Omsättning: 33,5 MSEK (22,3 MSEK)
• Resultat före av- och nedskrivningar: 1,8 MSEK (0,6 MSEK)
• Resultat före skatt: -4,0 MSEK (-1,9 MSEK)
• Kassaflöde: +0,4 MSEK (-7,3 MSEK)


Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62.


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörs-kunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

Labs² erbjuder tjänster till mediaföretag, operatörer och öppna bredbandsnät i Skandinavien.

Huvudprodukten är tjänsteinfrastrukturen BRIKKS (portal, affärs- och processystem) för bredbandstjänster, inklusive kompletta system för att erbjuda tv, film och musik i digital distribution.

Labs² Group AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs First North där bolagets Certified Advisor är E. Öhman J:or Fondkommission AB.