Ariba Inc

KONE stärker verksamheten med Ariba

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 09:24 CEST

STOCKHOLM, 6 september 2010 – I den nya världen, efter lågkonjunktur och finanskris, fortsätter det att vara viktigt att kontrollera kostnader, minimera risk och öka marknadsandelar. Företag av alla storlekar väljer därför en ny slags lösningar som ger den teknologi, de verktyg och den community som behövs för att göra det enklare att göra affärer mellan företag och förbättra verksamhetsresultatet. Och KONE Corporation, finsk ledande global leverantör av hissar, rulltrappor och automatiska dörrlösningar är en av dessa företag. Ariba, Inc. (Nasdaq: ARBA) ledande leverantör av  samarbetslösningar för affärstransaktioner, meddelade idag att KONE valt Ariba® Commerce Cloud som plattform för sitt strategiska initativ att minska kostnader och förbättra konkurrenskraften.

”KONE satsar hårt på strategier som kan hantera vår kostnadsbas på ett effektivt sätt så att vi kan fortsätta öka vår lönsamhet, leverera innovativa lösningar till våra kunder och dra fördel av vår förbättrade position på marknaden efter lågkonjunkturen,” säger Marc Magistrali, Senior Vice President Sourcing & Procurement (CPO). ”Med Ariba Commerce Cloud kan vi konsolidera information från många olika system och få bättre överblick över våra globala kostnader så att vi kan förbättra vår förhandlingsposition och fatta faktabaserade affärsbeslut som har en direkt positiv inverkan på vår verksamhet.”

Ariba Commerce Cloud är en unik webbaserad plattform där företag kan köpa, sälja och hantera finansiella transaktioner på ett effektivare sätt än tidigare. Plattformen ger företag allt som krävs för att hantera samarbetsbaserad handel mellan företag, inklusive marknadsledande teknologi, expertkompetens och verktyg tillsammans med världens största globala handelscommunity.

KONE kommer att utnyttja en rad olika Aribalösningar i molnet, bland annat:

Ariba Sourcing™ och Ariba Spend Visibility™, Ariba Contract Management™, Ariba Supplier Information Management™, Ariba Supplier Performance Management™ samt Ariba Pipeline and Savings Tracking™.

Ariba Sourcing kombinerar teknologi, expertis och tjänster med beprövade processer för att på ett effektivt sätt handla med råvaror, indirekta varor och tjänster. Det gör att KONE kan hantera sina globala kostnader och mer effektivt förhandla fram kontrakt som ger bästa värde. Med hjälp av Ariba Contract Management kan KONE på ett kollaborativt sätt skapa och hantera kontrakt oavsett kategori och funktion och oavsett om det gäller försäljning, ekonomi, marknadsföring, fastigheter, juridik, inköp eller IT. Tack vare den automatiserade processen går det enkelt att på företagsövergripande nivå se till att kontrakten efterlevs så att de besparingar som förhandlats fram också syns på resultatet.

Med Ariba Spend Visibility kan KONE konsolidera information som för tillfället är utspritt över många olika system och därmed få snabb tillgång till betydelsfull information vad gäller utgifter, hur leverantörer sköter sig och hur inköpsprocesserna fungerar oavsett kategori, system eller division. Genom att använda Ariba Supplier Information Management med dess kraftfulla workflow och integrationsfunktioner kan företaget snabbt upptäcka, utvärdera och ta in nya leverantörspartners, kontrollera att informationen är korrekt och aktuell och på ett kontinuerligt sätt mäta och förbättra deras resultat.

Via Ariba Supplier Performance Management, kan KONE identifiera nya leveranskällor, hantera leverantörers ”key performance indicators”, göra 360-gradiga utvärderingar av hela leverantörsbasen och på ett organiserat sätt genomdriva förändringsarbete så att leverantörer alltid presterar på högsta nivå. Och med Ariba Pipeline and Savings Tracking kan företaget skapa en lång rad besparingsaktiviteter,  följa pågående besparingsinitiativ och på ett effektivt sätt mäta hur de påverkar sourcingprogrammen.

”KONE har etablerat sig som ledare på en mycket konkurrensutsatt global marknad. De har gjort det genom att satsa på att införa innovativ teknologi och processer för att förbättra både sina produkter och effektiviteten i verksamheten,” säger Henrik Smedberg, Ariba Norden. ”Genom att använda Ariba Commerce Cloud som plattform för att hantera sina affärstransaktioner kan KONE ta bort komplexiteten i att göra affärer och snabbare uppnå resultat.”

Om KONE

KONE är en ledande global leverantör av hissar och rulltrappor, lösningar för innovativt underhåll och modernisering samt automatiska dörrar för byggnader. KONEs målsättning är att leverera den bästa upplevelsen av People Flow™ genom att utveckla och leverera lösningar som gör att människor kan röra sig fritt, säkert, bekvämt och utan att behöva vänta i byggnader i en alltmer urbaniserad miljö. Under 2009 hade KONE en nettoförsäljning på EUR 4.7 miljarder och cirka  34,000 anställda. KONE är registrerad på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. KONE grundades 1910 och firar sitt hundraårsjubileum 2010.

Om Ariba

Ariba, Inc. är den ledande leverantören av lösningar för förbättrade affärssamarbeten mellan företag. Ariba kombinerar ledande teknologi för nätbaserade tjänster (SaaS) för att optimera hela affärskedjan med världens största nätcommunity där företag kan hitta, göra överenskommleser med och samarbeta med varandra. Dessutom ges kunder tillgång till  ett globalt nät av partners och experter som kan stärka interna resurser och kompetensområden. Tillsammans ger det allt ett företag behöver för att kontrollera kostnader, minska risker, öka vinst och förbättra kassaflöde och finansiella flöden – allt i molnet. Oavsett om du köper, säljer eller hanterar kassflöde, så kan det göras mer effektivt i Ariba® Commerce Cloud. Över 300,000 företag, inklusive mer  än 80% av Fortune 500 använder Aribas lösnignar för att skapa bättre affärsrelationer mellan företag. Nordiska kunder är bland andra AstraZeneca, Carlsberg, SKF, Pernod Ricard Nordic (Tidigare Vin & Sprit), Skandia, Sony Ericsson med flera. För ytterligare information gå till www.ariba.com

eller kontakta:

Helena Liden

JustPR

Tel 0702 65 11 95

Helena.liden@justpr.se

Copyright © 1996 – 2010 Ariba, Inc.

Ariba, Aribas logotyp, AribaLIVE, SupplyWatch, Ariba.com, Ariba.com Network och Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it. är registrerade varumärken och ägs av Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba. This is Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer, Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Invoice, Ariba Payment, Ariba Sourcing, Ariba Spend Visibility, Ariba Travel och Expense, Ariba Procure-to-Pay, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network, Ariba Supplier Connectivity, Ariba Supplier Performance Management, Ariba Content Procurement, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip, Ariba Spend Management Knowledge Base, Ariba Ready, Ariba Supply Lines, Ariba Supply Manager, Ariba LIVE, It’s Time for Spend Management och Supplier Lifecycle Management  är varumärken som ägs av Ariba, Inc. Övriga varumärken eller produktnamn kan vara varumärken som ägs av respektive företag i USA eller i andra länder.

Ariba Safe Harbor - Ansvarspolicy
Safe Harbor yttrande under Private Securities Litigation Reform Act 1995: Samtliga påstående och informationen i detta meddelande gäller Aribas förväntningar, övertygelser, hopp, planer, intentioner eller strategier gällande framtiden och är således förutseende påståenden som innebär viss risk och ovisshet. Alla förutseende påstående i detta meddelande baseras på den information som Ariba har tillgång till vid tidpunkten för detta meddelande och vi åtar oss inte ansvaret att uppdatera något av denna typ av yttranden. Dessa yttranden utgör ingen garanti för framtida prestationer och de faktiska resultaten kan variera från våra nuvarande förväntningar. Faktorer som kan orsaka eller bidra till att Aribas finans- och verksamhetsresultat varierar från nuvarande förväntningar inkluderar, men är inte begränsade till: effekten av den ekonomiska krisen på Aribas verksamhet och finanisella status; försenad utveckling eller leverans av nya versioner av Aribas produkter och tjänster; låg acceptans på marknaden av Aribas existerande eller framtida produkter eller tjänster; oförmåga att fortsätta utveckla konkurrenskraftiga nya produkter och tjänster vid lämplig tidpunkt; introduktion av nya produkter eller tjänster från konkurrerande företag; förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal; svårigheter att införliva  förvärvade företag; långa och oberäkneliga försäljningscykler och uppskjutna beställningar; försämrade ekonomiska förutsättningar inklusive effekten av en lågkonjunktur; oförmåga att kontrollera kostnader; förändringar av företagets prissättning eller kompensationspolicy, märkbara variationer i varukostnader; resultet av och kostnaderna för eventuella framtida regleringar eller rättsliga åtgärder; effekten på våra tillgångar till exempel avbrutna eller förlorade kundkontrakt, samarbetspartners, leverantörer eller resultatet av sådana avtal. Faktorer och risker associerade med dess verksamhet, inklusive en rad faktorer och risker beskrivna enligt ovan, diskuteras i Aribas Form 10-Q registrerade hos SEC den 5 februari, 2010.