Tjejzonen

Pressinbjudan till konferens: Att prata om självmord är ett skydd för livet

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 08:31 CET

Vad behövs för att självmorden bland unga ska minska?

Självmordsförsöken hos unga har ökat de senaste tio åren och självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 12-25 år, visar Socialstyrelsens rapport över dödsfall.

I Tjejzonens stödverksamhet via chatt har samtal om självmord blivit vanligare.

- Om det beror på att tankar om suicid ökar eller om fler självmordsbenägna hittar till oss är svårt att säga, men vi anser det nödvändigt att ordna den här konferensen för att öka kunskapen om suicidalitet, säger Maria Munkesjö, projektledare på Tjejzonen.

Varje självmord är ett misslyckande för samhället. Det viktigaste för att vända den negativa utvecklingen är att våga prata om det och få våra unga att förstå att de kan bli hjälpta om de berättar för någon om sina tankar. Det behöver bli mindre tabubelagt att prata om suicidalitet.

Konferensens syfte är att ta reda på hur vi kan prata, bemöta och förebygga självmord hos unga.

TALARE

Jan Beskow, vice ordförande i Suicidprevention i Väst, professor, psykiater, socialmedicinare och suicidforskare sedan mer än fyrtiofem år.
Else-Marie Törnberg, verksamhetschef och ordförande för Suicidprevention i Väst. Lovisa Bengtsson, kommunikatör och webbredaktör på Suicidprevention Väst.
Mari Kampf Westerberg, Enhetschef på BUP Akutenheten, BUP kliniken i Stockholm.
Eva Molund Blixt bitr. enhetschef på BUP Akutenheten, BUP kliniken i Stockholm.
Maria Munkesjö, projektledare på Tjejzonen.
Lotta Zetterqvist, verksamhetsansvarig på Tjejzonen.

DATUM: 2012-03-12, 8.15 – 15.15

PLATS: SKANDIA, LINDHAGENSGATAN 86, STOCKHOLM

KONTAKT OCH ANMÄLAN: MARIA MUNKESJÖ, maria.munkesjo@tjejzonen.se, 070 7647841

OBS: Föranmälan krävs för att komma in på Skandia

Tjejzonen är en ideell förening som sedan 1998 arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer mellan 12 och 25 år. Vi erbjuder stödsamtal, mentorer, 'Storasystrar', mejlstöd och chatterna Öppen Linje och Ätstörningszonen.