Conductive

Konferens i Malmö, Framtidens förskola, 20-21 april 2010

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:32 CET

                            Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring

Hur ska framtidens förskola se ut? Regeringen gör stora satsningar på förskolan och läroplanen är under omarbetning. Kompetensen ska höjas och förskolan ska i större utsträckning vara förberedande för grundskolan. Kort sagt, det fi nns en mängd frågetecken och utmaningar för framtidens förskola!

Hur kan uppdateringarna i läroplanen komma att se ut? Hur ska förskolan utformas för att nå målen och främja barnens utveckling? Hur kan vi arbeta med kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten? Hur kombinerar vi lek, lärande och omsorg? Dessa frågor och många fl er kommer att diskuteras.

På konferensen Framtidens förskola får du möjligheten att lära dig av Sveriges främsta
experter och praktiker. Det är dessutom ett ypperligt tillfälle att diskutera olika
frågeställningar med kollegor runt om i landet som möter samma svårigheter som dig.

Med dina frågor i fokus hälsar vi välkommen till årets viktigaste händelse för dig som
arbetar i förskolan.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.