NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Konferens i Örebro den 29 november

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:09 CET

Konferens i Örebro den 29 november

Upptäck KomTek! - där tekniker och entreprenörer föds
I dag väljer alltför få ungdomar tekniska utbildningar och yrken. Andelen ungdomar som kan tänka sig att bli företagare är också alldeles för få. KomTek, Kommunala Entreprenörs- och Teknikskolan vill få fler unga människor att välja tekniska yrken och att bli entreprenörer i framtiden.

- Vi vet av Nuteks undersökningar att unga människor som kan tänka sig att bli företagare oftast har vuxit upp med entreprenörskap i familjen eller i sin nära omgivning. Att börja tidigt är en av grundtankarna med KomTek, säger Inga Lill Stjerndahl på Nutek som är initiativtagare till KomTek.
KomTek innebär att både flickor och pojkar får möjlighet att tillägna sig teknik och uppmuntras att utveckla sitt intresse, sin kreativitet och företagsamhet. På KomTek är det lika många flickor som pojkar bland deltagarna.
- Det betyder samtidigt att KomTek blir ett jämställdhetsprojekt, säger Ylva Schmidt, vd på KvinnorKan och projektledare för spridningsprojektet ”Upptäck KomTek”.
KomTek ingår i Nuteks nationella entreprenörskapsprogram och är ett samarbete mellan Nutek, KvinnorKan och EU:s Equalprogram och kommunerna Örnsköldsvik, Jönköping, Härnösand, Halmstad och Örebro. Konferensen i Örebro är den femte av fem som hålls i olika delar av landet under hösten.
Vid invigningen medverkar landshövding Sören Gunnarsson. Anförandet hålls av Hidayet Tercan, entreprenör.


För mer information:
Inga Lill Stjerndahl, Nutek, 08-681 95 27, 070-265 90 35
Emelie Ekelund, KomTek Örebro, 019-21 62 22, 070-389 50 50
Ylva Schmidt, Projektledning, Upptäck KomTek, 08-723 13 51, 070-728 93 23


NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.