Conductive

Konferens i Srockholm, Kvalitetskontroll av privat äldreomsorg, 23-24 april 2012

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 16:06 CET

Kvalitetskontroll av privat äldreomsorg

Hur har de kommuner som kommit längst i arbetet med kvalitetskontroll och utvärdering av äldreboenden gjort? Lär dig av dem hur ni kan arbeta aktivt med analyser och uppföljning av kvalitetsundersökningar som du behöver i din kommun! Hur kan du förbättra kontrollen av äldrevården i din kommun och säkerställa en hög kvalitet? Under hösten har debatten om äldreomsorgen gått het. Den har visat på tydliga brister och många äldre har farit illa. De äldre och deras anhöriga måste kunna lita på att vården och att omsorgen är trygg och värdig. Hur kan kommunerna, med det yttersta ansvaret för vården, säkerställa att vården håller den höga kvalitet som de äldre är värda?

Konferensens hemsida: http://www.conductive.se/kvalitetskontroll-av-privat-aldreomsorg.html

Programmet i PDF: http://www.conductive.se/assets/pdf/con430.pdf

På konferensen får du lära dig:
• Hur du skapar en inspektionsenhet i toppklass!
• SKL:s nya självgranskningsinstrument – hur använder du det?
• Hur du kvantifi erar kvalitativ information

Du kommer bl.a. att få lyssna till:

Vilket ansvar har kommunerna för de privata vårdbolagens kvalitet?
Göran Stiernstedt, direktör avdelningen vård och omsorg, SKL

Uppföljningsorganisation i ständig förändring – så möter vi nya utmaningar
Lena Tibblin, utredare, Växjö kommun

Vinnare Årets upphandling 2011
Aktiv granskning av privata vårdbolag – från upphandling till uppföljning
Elisabet Sundelin, stabschef för kvalitetsutveckling, Solna Stad
Annika Wiechel, kvalitetsutvecklare, Solna Stad

Varmt välkommen till en högaktuell konferens du inte har råd att missa!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.