Conductive

Konferens i Stockholm, Ekonomisk styrning i utbildningsförvaltningen, 14-15 mars 2012

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 10:59 CET

Resurseffektiv och kvalitativ förvaltning trots nya förutsättningar och krav

Gymnasiereform, etablering av fristående skolor, skiftande elevunderlag och knappare ekonomiska resurser − utbildningsförvaltningen står inför en mängd krävande förändringar som ställer nya krav på dig som arbetar med ekonomi och styrning. Med ett skiftande elevunderlag måste resurserna anpassas från läsår till läsår för att användas optimalt. Samtidigt skapar etableringen av friskolor och gymnasiereformen nya förutsättningar både på resursfördelning som på styrning och planering i utbildningsförvaltningen.

Här får du verktygen för att utvecklas i takt med förändringarna!

Lyssna till experter som hjälper dig framåt i din yrkesroll och lär av kommuner som lyckats påårets mest aktuella konferens för dig i utbildningsförvaltningen!

På konferensen får du lära dig:
• Resursfördelning för tillämpning av begreppet lika villkor
• Strukturersättning för ökad måluppfyllelse inom gymnasieskolan
• Nyckeltal för effektiv ekonomistyrning i utbildningsförvaltningen
• Strategisk lokalplanering inom för- och grundskola

Du kommer bl.a. att få lyssna till:

Långsiktiga åtgärder för att hantera minskat elevunderlag och ekonomiskt underskott
Eva Wetterstrand, direktör ProAros, Västerås stad

Framtidens elevunderlag – så påverkar den demografi ska utvecklingen kommunerna
Jan Amcoff, kulturgeograf och forskare inom befolkningsgeografi , Institutet för Framtidsstudier

Så gör du strategin till en del av vardagen för att uppnå en högkvalitativ utbildning i kommunen
Eva Albihn, förvaltningschef på förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, Lomma kommun

Varmt välkommen till en högaktuell konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.