Conductive

Konferens i Stockholm, Förbättrad biståndshandläggning inom äldreomsorgen, 29-30 mars 2012

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 09:15 CET

Behovsbedömning och rättssäkra beslut

OBS! Nytt lägre pris! Jämför gärna med andra program

Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen har du en viktig roll och ett stort ansvar över att de beslut du fattar är kvalitets- och rättssäkra. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan myndighetsutövare och utförare enligt lagen? Hur ska du hantera och förhålla dig till de juridiska kraven, brukarens valfrihet och infl ytande? Här får du verktygen för hur du ska nå en säkrare uppfyllning, få full kontroll och uppdatera dig om senaste nytt inom SoL, LSS och Lagen om anhörigstöd.

Har du kunskapen som krävs för att göra en kvalitetssäker och rättssäker handläggning?

Konferensens hemsida: http://www.conductive.se/konferens-forbattrad-bistandshandlaggning-inom-aldreomsorgen.html#program=talare

Program i PDF: http://www.conductive.se/assets/pdf/con426.pdf

På konferensen ger landets ledande föreläsare dig de metoder och verktyg du behöver för att på ett kvalitetssäkert sätt bedriva biståndshandläggning som lever upp till de krav som ställs på dig i din yrkesroll!

På konferensen får du lära dig:
• Hur du bemöter äldre med demenssjukdom
• Senaste nytt om lagar och regelverk
• Så gör du en god individuell behovsbedömning och uppföljning
• Den enskildes rättigheter – kan riktlinjer ersätta lag?

Du kommer bl.a. att få lyssna till:

Förnyad biståndshandläggning genom arbetslag och specialistteam
Anja Schulstad, enhetschef, Södermalms stadsdelsförvaltning
Marie Aoruni, biståndshandläggare, Södermalms stadsdelsförvaltning

Biståndshandläggaren: att vakta pengar eller bedöma de äldres behov?
Eva Norman, utredare, Äldrecentrum

Rättssäker handläggning – verkställighet av beslut
Margareta Bankel Persborn, jurist och socionom, Paragraf M Bankel

Varmt välkommen till årets biståndshandläggarkonferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.