Conductive

Konferens i Stockholm, Nyckeltal för effektiv produktion, 15-16 mars 2010

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:55 CET

                                         Mätning och uppföljning i praktiken

Med rätt mätetal får du det bästa riktvärdet för var och vad du skall förändra och förbättra. Mäter ni i er produktion, hur vet du om ni mäter rätt saker?

Förbättringsarbete inom produktion är ett måste för att ett företag skall kunna konkurrera på marknaden. Svårigheterna är många i detta arbete och det gäller att ta del av andra företags erfarenheter och kunskap för att öka chansen att lyckas! Konferensen kommer att ha talare
från företag som arbetar effektivt med mätning, mål och uppföljning. Du får på konferensen ta del av deras erfarenheter. Hur undviker du fallgropar och suboptimering i produktionen? Talarna kommer att ge dig förutsättningar för att undvika fel prioriteringar på din väg mot en effektivare produktion.

Att lyssna till verkliga case och konkreta lösningar på problem är ett mycket bra sätt att hitta lösningar applicerbara på sin egen verksamhet. När det sedan rör sig att om några av de mest framgångsrika företagen inom området kommer och talar, då är valet enkelt. Missa inte detta unika tillfälle att inspireras och utvecklas!

Varmt välkommen på en högaktuell konferens med ett alltid aktuellt tema. Här ges du
förutsättningar för att lyckas!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.