Conductive

Konferens i Stockholm, Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen, 12-13 mars 2012

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 11:33 CET

NYCKELTAL FÖR EKONOMER I SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ja, det kan vara svårt att få alla att förstå vad de olika siffrorna står för. Och vilka siffror siktar verksamheten egentligen mot? Nyckeltal hjälper dig att på ett strukturerat sätt mäta och styra din organisation åt rätt håll. Då kommer nästa fråga, vad ska mätas och hur? På konferensen får du svar på dessa frågor. Flera kommuner kommer och berättar om sin resa och vad de har gjort för att nå sina mål Effektiva budgetverktyg för din organisation kan vara nyckeln till framgång. Ola Eriksson, kanslichef på KEF, kommer och ger dig konkreta verktyg för hur du kan räkna på din verksamhet för att få ett bättre underlag för dina beslut.

Ekonomin håller på att braka samman vilket betyder minskade intäkter och ökade kostnader för socialförvaltningen. Genom att noga mäta och styra din verksamhet kan du optimera resurserna och göra en rättvis fördelning av de medel som fi nns tillgängliga.

På den här konferensen får du konkreta verktyg för att arbeta med mätning och styrning av din verksamhet

På konferensen får du lära dig:

• Att mäta och styra din verksamhet med hjälp av nyckeltal

• Hur du kommunicerar ekonomiska mål på ett begripligt sätt

• Räkna ut vad dina tjänster kostar och få bättre beslutsunderlag

Du kommer bl.a. att få lyssna till:

Rätt beslutsunderlag för budget och styrning
Ola Eriksson, kanslichef, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer

Lean för socialtjänsten – så arbetar vi med mätning och styrning i Södertälje kommun
Susana Lamartine, gruppchef, MoU, Försörjningsstödsenheten, Södertälje kommun

Hur får man fram nyckeltal som är jämförbara över kommungränsen?
Ulf Ericsson, ekonomichef, Tanums kommun

Varmt välkommen!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.