Sveriges Veteranförbund (SVF)

Konferens i Sverige enade världens veteraner

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 09:39 CEST

I början av sommaren stod Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, SVF, värd för världskonferensen Peace and Security Summit, på uppdrag av World Veterans Federation. Resultatet efter konferensen blev deklarationen ”The Stockholm Declaration” som manar världens veteranförbund och regeringar att verka för att veteraners erfarenheter och kompetenser i högre grad ska tas till vara som en resurs för att utveckla det egna samhället.

”The Stockholm Declaration” arbetades fram och antogs på Peace and Security Summit i Stockholm i maj i år. Med på konferensen för att stödja världens veteraner i arbetet med deklarationen fanns bland andra den svenske toppdiplomaten Hans Blix och Human Rights Watchs Europachef Jan Egeland, tillsammans med cirka 90 delegater från 25 länder.

Nu när ”The Stockholm Declaration” är helt färdigformulerad och antagen börjar arbetet med att implementera den runt om i världen. Deklarationen säger bland annat, översatt från engelska:

”Peace and Security Summit kräver av de länder som finns representerade i World Veterans Federation och i det internationella samfundet att på bästa möjliga sätt ta till vara veteranernas erfarenheter och förmågor för att förebygga våld under och efter konflikter. Veteranerna bör också involveras i att förebygga etniska kriser och i att stödja integrationsprocesser i sina respektive samhällen. Veteranernas budskap bör tas till vara i varje krissituation.”

”The Stockholm Declaration” enar världens veteraner och innebär ett stort steg framåt för att ge veteraner möjlighet att bidra även på hemmaplan, efter sin utlandsinsats.

I Sverige har Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna länge arbetat för att främja veteraners intressen och föra en debatt för att ge veteraner den erkänsla och respekt som de förtjänar. Det senaste året har man genom bland annat en ny struktur i förbundet och Riksdagens veteranutredning fått en ännu tydligare roll och intensifierat sitt arbete för att även det svenska samhället ska kunna dra nytta av de svenska veteranernas erfarenheter och kompetenser. Genom deklarationen får SVF nu även med sig resten av världen i det arbetet.


Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip är höge beskyddare av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.