Svenska institutet

Konferens mot människohandel engagerar Europas fackförbund

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 15:09 CET

Wanja Lundby-Wedin – ordförande för LO och Europafacket – bjuder in till Europakonferens mot människohandel. Konferensen är ett samarbete mellan Svenska institutet, LO, UNIFEM Nationell Kommitté i Sverige och TUT (Trade Unions against Trafficking) och genomförs i LO-huset den tredje december (3/12, 8.30-17.30).

Syftet med konferensen är att diskutera nationella metoder för att bekämpa människohandel med särskild fokus på sexuella ändamål och efterfrågan. Deltar gör framförallt europeiska fackförbund och branschfederationer.

-  Människohandel är ett globalt problem vilket förutsätter ett globalt och sektorsövergripande angreppssätt – och där spelar fackförbunden med sina medlemmar en avgörande roll, inte minst i syftet att minska efterfrågan av sexuella tjänster, säger Ulrika Rosvall-Levin, projektledare på Svenska institutet.

Sveriges arbete inom området och det tidigare genomförda projektet FMM (Fackförbund Mot Människohandel) presenteras med syfte att inspirera och motivera andra länders fackförbund att ansluta sig till kampen mot människohandel.

Medarrangören Svenska institutet har i uppdrag att på ett internationellt plan sprida det svenska exemplet och visa på svenska perspektiv och initiativ inom området för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Detta genomförs genom besöksprogram för utländska nyckelaktörer, presentationer i utlandet samt genom skapande av forum för utbyte av erfarenheter inom området.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Stenberg, projektledare UNIFEM Sverige, mobilnummer: 070-946 23 00, e-postadress: emma.stenberg@unifem.se

Ulrika Rosvall-Levin, Projektledare, Svenska institutet, telefonnummer: 08-453 78 83, mobilnummer: 073-231 85 34, e-postadress: ulrika.rosvalllevin@si.se

www.si.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.