Länsstyrelsen i Västmanlands län

Konferens om föräldrastöd

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:34 CET

FÖRÄLDRASTÖD är ett exempel på ny kunskap som har visat sig fungera och ska ses som en del i verktygslådan för alkoholförebyggande arbete.

Länsstyrelsen tillsammans med sina samverkanspartner genomför en utbildning i bra metoder kring FÖRÄLDRASTÖD, tisdagen den 21 november, på Aros Congress Center i Västerås.

Syftet med konferensen är att presentera olika program och de erfarenheter som finns. Under dagen presenteras fem utvärderade program samt ett program som håller på att utvecklas för gymnasieskolan.

Inbjudna är rektorer, lärare, skolhälsovården, fritidsledare, samordnare med mera ska få ta del av vilka program som finns och att de sedan kan ta hem till sin verksamhet och utbilda sig i något eller några av dessa program. Intresset för konferensen är stort.

Modern forskning visar att vill man komma åt ungdomarnas alkoholdrickande så måste föräldrarna engageras i detta arbete. Det finns ett starkt samband mellan föräldrars attityder till sina barns alkoholvanor och barnens alkoholvanor. Detta utgör ett starkt skäl för att engagera föräldrar i förebyggande insatser. En klar risk för framtida beteendeproblem utgörs av föräldrars oförmåga att kommunicera konstruktivt med sina barn. Programmen är utvärderade och ger goda effekter på barnens framtida alkoholvanor.

För mer information:

Berndt Pettersson
Länssamordnare i alkohol-, narkotika- och brottsförebyggande arbete
Tel. 021-19 52 78 mobil. 0733-82 01 82