Karolinska Universitetssjukhuset

Konferens om läkemedelssäkerhet

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:36 CEST

Har inte läkemedlen blivit säkrare och effektivare efter Neurosedynkatastrofen i början på 1960-talet? Läkemedel avregistreras fortfarande på grund av biverkningar och effektiviteten ifrågasätts, nu senast cancerläkemedel. Detta och liknande frågor tas upp på International Conference on Pharmacoepidemiology i Stockholm.

Journalister är välkomna

Tid: Måndag 27 april klockan 9-17.

Plats: Aulan Nanna Svartz, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Presslunch i "Alkoven" i sjukhusets stora matsal med möjlighet till samtal med föredragshållarna. För lunchkupong registrera dig utanför aulan.

Den läkemedelskatastrof som i modern tid fått störst betydelse för läkemedelssäkerhet var när man fann att sömnmedlet Neurosedyn (thalidomide) orsakade fosterskador. Denna upptäckt ändrade synen på läkemedels säkerhet och sedan dess krävs omfattande tester innan ett läkemedel godkänns för användning. Trots det avregistreras fortfarande läkemedel på grund av biverkningar (t.ex. Vioxx och Acomplia).

- I Sverige med det nya nationella läkemedelsregistret erbjuds helt nya möjligheter att följa upp läkemedelssäkerhet i verkliga livet, säger Ulf Bergman, som ansvarar för konferensens vetenskapliga program.

Programmet bifogas och ser ut som följer:

Förmiddag - Fokus på uppföljning av läkemedelssäkerhet och biverkningar även under graviditet. Professor Barbro Westerholm, ansvarig för landets första biverkningsrapportering, inleder, följd av flera kända internationella föreläsare: Allen Mitchell, Harvard, USA, Ralph Edwards, WHO och Miriam Sturkenboom som ska prata om Europas satsningar på säkerhet. Även den hotande globala antibiotikaresistensen kommer att tas upp av Liselotte Diaz Högberg, ReAct.

Eftermiddag - Fokus på effektiviteten i läkemedelsanvändningen med inlägg från Sebastian Schneeweiss, Harvard; Tom MacDonald, Dundee and Mike Kelly (NICE), båda från UK, och med svenska exempel från självmord och antidepressiva (Göran Isacsson) och kvalitets- och säkerhetsuppföljning av moderna antireumatiska läkemedel (Johan Askling). Industriperspektivet kommer att ges av Madlaina Costa-Scharplatz, AstraZeneca. Siste talare blir Jerry Avorn, Harvard, författaren till boken "Powerful Medicines". Avslutande paneldebatt leds av Gunnar Alvan, Läkemedelsverkets förra generaldirektör och Hubert Leufkens, Nederländerna.

Detta vetenskapliga möte arrangeras av International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE) tillsammans med Svensk LäkemedelsEpidemiolgisk Förening (SLEF) och Centrum för läkemedelsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

För ytterliggare information, kontakta:

Ulf Bergman, ansvarig för det vetenskapliga programmet

Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Tel: 070-555 48 49

E-post: Ulf.Bergman@Karolinska.se

Sabina Bossi, pressekreterare, Karolinska Institutet

Tel: 08-524860 66 eller 070-61460 66

E-post: sabina.bossi@ki.se