Stiftelsen TEM

Konferens om nordiska modellen för organisationers hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 11:07 CET

För fjärde året i rad arrangeras en konferens i Malmö på temat CSR – organisationers samhällsansvar. Näringslivets intresse för frågan fortsätter att öka och deltagandet på konferensen CSR North uppskattas till över 300 chefer och verksamhetsledare som ansvarar för CSR- och hållbarhetsfrågor i sina respektive organisationer.

- Organisationer från de nordiska länderna ligger mycket långt fram avseende hållbarhetsarbete i ett globalt perspektiv, och den här konferensen är tänkt att åskådliggöra och sprida kunskap om hur några av de framstående exemplen från de nordiska länderna arbetar på området, säger Carl Höjman från Stiftelsen TEM som är arrangör av konferensen.

Talarlistan fylls snabbt på med mycket intressanta namn och teman inför konferensen den 3-4 oktober. En bred skara med talare från stora till små organisationer kommer att presentera hur de arbetar med olika aspekter inom CSR. Hur gör till exempel ett danskt multinationellt företag med över 8000 anställda för att förebygga korruption i sin verksamhet? Hur har etiska krav för upphandling tagits fram åt Sveriges kommuner och landsting? Deltagarna på konferensen kommer att ges goda möjligheter att diskutera dessa och många andra frågeställningar, för att sedan ta med sig ny kunskap och inspiration och fortsätta arbetet på hemmaplan. Bland annat kommer Region Skåne, som också är värd för konferensen, att arrangera en workshop för småföretag som vill få hjälp att integrera arbetet med CSR i sina verksamheter.

Tidigare år har arrangemanget haft ett regionalt fokus på verksamheter i södra Sverige. Den kommande konferensen CSR North har dock talare från de nordiska länderna, och hålls på engelska för de internationella deltagarna kring Östersjön.

Konferensens hemsida http://csrnorth.org

Kontakt

Carl Höjman, projektansvarig CSR North 2013
carl.hojman@tem.se, 070-579 00 12
Stiftelsen TEM vid Lunds universitet
www.tem.se
211 22 Malmö
040- 606 55 80

Stiftelsen TEM är en oberoende aktör som verkar för hållbar utveckling. Stiftelsen TEM erbjuder konsulttjänster och utbildningar samtidigt som vi bedriver forskning inom hållbarhetsområdet. Bland kunderna finns allt från globala koncerner och forskningsfinansiärer till små- och medelstora företag, kommuner och landsting. TEM finns i Malmö, men verkar både nationellt och internationellt