Utbildningsdepartementet

Konferensen Jämställd lärarutbildning - hur når vi dit?

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:49 CET

Lärarutbildningen är ständigt aktuell och inom kort presenteras en proposition om den nya lärarutbildningen. I samband med den ges ett utmärkt tillfälle att diskutera hur kunskap om genus och jämställdhet omsätts i utbildningen. Hur ser innehållet i lärarutbildningarna ut ur ett jämställdhetsperspektiv? Och hur arbetar universitet och högskolor för att förbättra jämställdheten för studenter och lärare? Är den stora obalansen mellan män och kvinnor inom lärarutbildningen ett problem och vad görs i så fall åt det? Vilka svårigheter finns och vilka positiva erfarenheter bör tas tillvara inom ramen för den nya utbildningen?

Dessa och många andra frågor diskuteras när Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) tillsammans med Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) och Högskoleverket anordnar en gemensam konferens om lärarutbildningen.

Sigbrit Franke modererar och Jan Björklund avslutar konferensen genom att ge sin syn på hur vi når en jämställd lärarutbildning.

Välkomna!


Tid och plats:
Tid: Onsdagen den 16 november klockan 09.00-16.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

Kontakt:
Linda Österberg
sekreterare
Delegationen för jämställdhet i högskolan
08-4053367
070 2508813