Alfombra Roja

Konferenser i Sverige, Spanien eller Latinamerika

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2012 18:27 CET

Alfombra Roja börjar med en ny typ av kick-off/konferenser under våren.

Alfombra Roja som är spanska och betyder "röda mattan" erbjuder interaktiv kick-off/konferens för svenska företag och organisationer både i Sverige och i Spanien (nu även Latinamerika). Interaktionen och upplevelserna gör att kunskaperna och budskapet går rakt in och stannar under en lång tid.

Det finns många olika möjligheter att anpassa formen för en kick-off, baserat på företagets behov. Flera av de svenska företag och organisationer som har valt Alfombra Roja har gjort en inspirationsresa med inslag av konferens och eventuellt studiebesök.

Det är två saker som är oerhört viktiga: dels att innehållet blir rätt och dels att det blir hög kvalitet rakt igenom oavsett ambitionsnivån i projektet, säger Alfombra Roja.

Alfombra Roja förenar rollerna som affärskonsult, DMC
(destination management consultant) och eventbyrå.

”Alfombra Roja” är spanska och betyder ”Röda Mattan” och är en symbol
för alla de förberedelser som görs.

Vi erbjuder affärstjänster, besökarservice i Sverige och
studieresor till Spanien, arrangemang av events.