Borås Stad

Konflikt med Kommunal - så påverkas Borås Stad

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 14:57 CEST

Fackförbundet Kommunal varslar om strejk från den 29 april. För Borås Stad gäller det barnskötare, dagbarnvårdare, personal i gaturenhållning och vaktmästare på Borås Arena.

För besked om vad som gäller just ditt barn i barnomsorgen om det blir strejk - ta kontakt med din förskola.

- Vi gör allt vi kan för att göra det möjligt för föräldrarna att lämna sina barn, säger stadsdelschef Bo Drysén.

Barnomsorgen
Ett bortfall av de i Kommunal organiserade barnskötarna gör förstås att en betydlig del av personalen i förskolorna försvinner. Strävan är förstås att så många barn som möjligt ändå ska kunna komma till förskolan. Men en strejk kan innebära att några barn får komma till en annan förskola, att tider kan ändras, och att några förskolor kan stänga helt.

- Förutsättningarna är olika mellan förskolorna beroende på hur många i personalen som är barnskötare och hur många som är förskollärare. Men det är väldigt få förskoleavdelningar vi blir tvungna att stänga, förklarar Bo Drysén.

Följderna av en strejk kan alltså variera från barn till barn. Exakta besked om vad som gäller för varje barn lämnas via respektive förskola.

Gaturenhållningen
Kommunal har också varslat personal som arbetar med gaturenhållning. Borås Stad har ännu inte exakt fått klart hur omfattande det varslet är.

- Det är ett otydligt varsel och vi har begärt förtydligande, säger förhandlingschefen Annica Dahlén.

Klart är dock att det stoppar vårens sandsopning på gator och cykelbanor, och den dagliga sopningen av skräp som samlats på gatorna.

Borås Arena
Kommunal har även varslat för vaktmästaruppgifter på Borås Arena. Det är därför osäkert om arrangemang kan genomföras på arenan under en strejk.

- Vår bedömning är att arenan kan användas för träning, men match kan vara mer komplicerat. Vi träffar Elfsborg i morgon för att diskutera den allsvenska matchen 5 maj, berättar fritidschef Tommy Jingfors.

Äldreomsorgen
I varslet ingår en nyanställningsblockad. Det betyder att ingen kan nyanställas under konflikten, inte heller vikarier. Det är däremot möjligt att ta in vikarier av redan anställd personal i pool.

Detta innebär att eventuellt inte all service i äldreomsorgen kommer att utföras som vanligt. Alla grundläggande behov kommer dock att tillgodoses.