Lunds universitet

Konflikter kring vatten - kampen om vår viktigaste resurs

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:15 CEST

Samhällsvetenskapens dag, 19 september 2008:

I år handlar Samhällsvetenskapens dag om vatten. Följ med på en lägeskoll i olika delar av världen - bland annat får vi ta del av situationen vid Jordanfloden, samt stifta bekantskap med havsnomaderna Urak Lawoi i Thailand, vars existens hotas av den pågående exploateringen. Därtill ställs frågan om vem som egentligen har rätt till en toalett i Afrika?

Årets tema för Samhällsvetenskapens dag är "Konflikter kring vatten - kampen om vår viktigaste resurs". I en tid då miljöförstöring och klimatförändringar tär på jordens resurser samtidigt som befolkningen växer blir kampen om vattnet allt hårdare. Tillgång till rent och säkert dricksvatten borde vara en mänsklig rättighet - men verkligheten ser annorlunda ut. De fattigaste drabbas hårdast, varje år dör tiotusentals barn av sjukdomar orsakade av dåligt vatten. Runt om i världen är vatten källan till väpnade konflikter.

FN har deklarerat årtiondet 2005-2015 som det internationella vattenårtiondet. Viktiga vattenanknutna frågor som har listats är mat, hälsa, miljö, katastrofberedskap, energi, jordbruk, gränsöverskridande vatten, vattenbrist, kultur, sanitet samt föroreningar. Flera av dessa områden kommer att beröras under dagens föreläsningar.

- Det här handlar både om politiskt ansvar och om nödvändig kunskap som vi behöver ha om människors livsvillkor för att vi ska kunna ta ställning till ett växande världsproblem, säger Sune Sunesson, dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Medverkar gör föreläsare som i sin forskning på ett eller annat sätt anknyter till vatten; Karin Aggestam, freds- och konfliktforskare, Axel Fredholm, sociolog, Helena Ledje, sociolog, Ann-Charlotte Granbom, socialantropolog, Nandita Singh, socialantropolog & Karsten Åström, rättssociolog. Dagen avslutas med en paneldebatt med medverkande forskare ledd av Sune Sunesson.
Se programmet på www.sam.lu.se/vatten

Emma Danielsson