Conductive

Konflikthantering och besvärliga beteenden - Ledarskapsutbildning i Stockholm 9-10 november 2011

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:58 CET

Verktyg för att hantera individ- och gruppkonflikter

Förbättra din förmåga att hantera alla typer av människor!
Som ledare eller chef bär du ett stort ansvar för att lösa konflikter och arbeta förebyggande för att undvika nya.

Konflikthantering och besvärliga beteenden är en problemlösande kurs som inte bara ger dig verktyg för ditt dagliga arbete – du får dessutom göra en Extended DISC personanalys som kartlägger ditt beteende för att öka din medvetenhet om hur just du beter dig, hur du påverkar andra och hur andra kan påverka dig. Alla deltagare på Conductives ledarskapsutbildningar får boken ”Samspel och samarbete – vägledning för chefer och medarbetare att prestera bättre resultat” , författad av bland andra Robert Hemmingsson och Niklas Rahm.

Kursledare

Robert Hemmingsson
Robert har närmare två decenniers erfarenhet av chef- och ledarskap. Robert är socionom i botten och har bl a arbetat som sjukhusdirektör och universitetsdirektör och har utövat sitt chef- och ledarskap på högsta koncernnivå.

Mikael Jälefors
Mikael är civilingenjör med tjugo års erfarenhet av chef- och ledarskap inom näringsliv och högskola. I chefsuppdragen har det ofta ingått ansvar för att bygga upp nya verksamheter. Mikael har också stor vana av att driva förändringsarbeten och processarbeten. Han är också internationellt certifierad coach och har ett förflutet som elitidrottare.

Niklas Rahm
Niklas är jurist med lång chef- och ledarerfarenhet både som processägare och linjechef. Gemensamt för hans chef- och ledaruppdrag har varit att komma in i ett skede då en verksamhet ska utvecklas, effektiviseras eller byggas upp på nytt. Niklas har bland annat varit ansvarig för att slå samman enheter och personal och att bygga upp välfungerande och gemensamma funktioner.

Extended DISC – Personanalys
Unikt för denna konflikthanteringskurs är att alla deltagare genomför en Extended DISC personanalys inför kursen. Det individuella resultatet delas ut och studeras under kursen. Extended DISC är ett verktyg för att analysera beteenden med syfte att bidra till individens eller teamets utveckling. DISC-teorin har fått sitt namn från de fyra grundbeteendena Dominant, Influerande, Stabiliserande och Kompetenssökande. DISC-baserade verktyg är idag ett av världens mest accepterade och använda för beteendeanalys.

 För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Konflikthantering
• Varför uppstår en konflikt
• Olika former av konflikter och reaktioner
• Försvarsmekanismer
• Verktyg för att hantera individ- och gruppkonflikter

Besvärliga individer och beteenden
• Vad är beteende och hur relaterar det till våra attityder och värderingar
• Ditt eget naturliga och anpassade beteende
• Hur påverkar ditt beteende andra och hur påverkar deras beteende dig
• Agera rätt i laddade möten och svåra situationer

Kommunikation och svåra samtal
• Nycklar till lyckad kommunikation – så kan du stärka kapaciteten för tidig problemlösning
• Så hanterar du olikheterna i gruppen och gör dem till tillgång istället för hinder
• De olika rollerna i konflikthantering
• Ditt eget beteende påverkar andra – välj rätt kommunikation!

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Varmt välkommen!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.