Almega

Konflikthot avvärjt för telekombranschen

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 22:09 CEST

IT&Telekomföretagen och SEKO accepterade ikväll medlarnas förslag till nytt avtal för telekombranschen. Därmed undanröjs hotet om en konflikt som skulle ha brutit ut natten mot torsdag.

– Vi är nöjda med att ha träffat ett avtal och därmed undviker en konflikt som hotade att få stora konsekvenser både för branschen och för samhället i stort, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalet är treårigt och innebär en höjning med 6,8 procent under avtalsperioden, avtalet ligger således i paritet med övriga marknaden.

För ytterligare information
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
tfn: 08-762 6974

Stefan Lennström, förhandlare/rådgivare IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 66

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.