Finansförbundet

konfliktvarsel i bank

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 11:59 CET

PRESSMEDDELANDE

2011-02-22

 KONFLIKTKVARSEL I BANK

Finansförbundet har i dag varslat om konflikt vid samtliga företag som tillhör Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO.

Fr o m den 5 mars gäller en övertids- och mertidsblockad för samtliga medlemmar i Finansförbundet. Dessutom en blockad mot alla former av nyanställningar.

Fr o m den 11 mars omfattar konflikten också förbud mot utrikes tjänsteresor.

-         Våra grundkrav är att garantera löneökningar för alla medlemmar, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets förhandlingsledare och vice ordförande.

-          Vi vill också minska/eliminera/få bort löneskillnaderna mellan kvinnor och män och förstärka skyddet för visstidsanställda.

-          Vi kan inte acceptera krav som innebär att lönegarantier och minimilöner försvinner, att arbetsgivaren ensidigt kan sänka en medarbetares lön och att arbetstiden förläggs helt på arbetsgivarens villkor.

-          Varslet är utformat så att tredje man inte ska drabbas. Vårt syfte är att få till ett nytt avtal ned rimliga villkor för våra medlemmar .

 FINANSFÖRBUNDET

Ulrika Boëthius, förste vice förbundsordförande 070 345 30 94

Leif Karlsson, informationschef  0704 130 310