IT&Telekomföretagen

Konfliktvarsel mot IT&Telekomföretagen

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 15:51 CEST

Seko har varslat om stridsåtgärder från och med onsdagen den 19 juni kl 18.00 mot IT&Telekomföretagen inom Almega, avtalsområde telekom. 

Seko har varslat om total arbetsnedläggelse vid 11 telekomföretag
på ett stort antal orter utanför Stockholm.

– Vi har erbjudit Seko en uppgörelse motsvarande den som övriga parter på avtalsområdet har accepterat. Det funkar självklart inte att ha olika villkor för medarbetare med samma arbetsuppgifter, bara för att de råkar vara medlemmar i olika fackförbund, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig på Telekomavtalet IT&Telekomföretagen, i en kommentar.

– Seko vill också i princip återgå till den föråldrade löneavtalskonstruktion med individgarantier som vi gemensamt kom överens om att lämna redan 2010. Vi är övertygade om att den bästa löneavtalskonstruktionen, för alla parter, bygger på att lön sätts i relation till hur medarbetaren uppfyllt de individuellt uppsatta målen, fortsätter Stefan Lennström.

– Seko har ett flertal krav som sammantaget skulle öka kostnaden för företagen och begränsa telekomföretagens möjligheter till att bedriva en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet, avslutar
Stefan Lennström.

Medlare från Medlingsinstitutet kommer nu att kopplas in för att försöka hitta en lösning
och därmed undvika att konflikten träder i kraft. 

För ytterligare information

Stefan Lennström
förhandlare/rådgivare, avtalsansvar Telekom
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 66

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 50

Ellinor Bjennbacke
kommunikationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88

 

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla
marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1100
medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare.
IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och
arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på
www.itotelekomforetagen.se