Villaägarnas Riksförbund

Kongressuttalande

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 14:52 CEST

Uttalande
antaget vid kongress i Villaägarnas Riksförbund den 11-12 oktober 2003
Skattetrycket på landets villaägare har ökat mycket kraftigt under senare år. Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och de ständigt stigande energiskatterna utgör ett direkt hot mot enskilda villa- och fritidshusägares rätt att bo tryggt i sina hem. Det saknas en politisk helhetssyn på villaboendet.

VILLAÄGARNA kräver därför
att beskattningen av småhus omgående ändras så att det extrema skatteuttaget för hårt drabbade villa- och fritidshusägare kraftigt begränsas
att förmögenhetsskatten på boendet slopas omgående
att konkurrensen på elmarknaden ökar och kontrollen av nätavgifterna sker på ett mer kraftfullt sätt
att den gröna skatteväxlingen inte skall drabba villaägarna oproportionerligt hårt
att investeringar som minskar vårt el- och oljeberoende stimuleras istället för att straffbeskattas
och att politikerna tar ett större helhetsansvar så att fler människor kan förverkliga
drömmen om ett eget hem.