Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:05 CEST

Konjunkturbarometern
Företag och hushåll. Augusti 2007
Barometerindikatorn, som väger samman företagens och hushållens syn på ekonomin, sjönk i augusti jämfört med noteringen för juli. Men trots nedgången indikerar augustivärdet att stämningsläget bland företag och hushåll fortfarande är mycket starkare än normalt.

Företag: Sysselsättningen ökar fortfarande inom samtliga sektorer Efterfrågan till de olika sektorerna i näringslivet har ökat ytterligare de senaste månaderna. Visserligen har konfidensindikatorerna för såväl tillverkningsindustri som privata tjänstenäringar backat något jämfört med mätningen i juli, men samtliga sektorer är optimistiska inför de närmaste månaderna och planerar för en utökning av personalstyrkan.

Hushåll: Hushållens förtroendeindikator föll i augusti men optimismen om ekonomin i nuläget är fortsatt stark Hushållen är något mer dämpade i sin syn på det ekonomiska läget i augusti jämfört med i juni och juli. Hushållens förtroendeindikator, CCI, föll med 1,6 enheter till 19,7 i augusti jämfört med 21,3 i juli. En viss nedgång var väntad eftersom oron på börsen var påtaglig innan och under mätperioden. Men trots nedgången ligger augustivärdet på en nivå som signalerar att hushållen är ovanligt optimistiska. Hushållens förväntningar på inflationen på ett års sikt uppgick i augusti till 2,5 procent jämfört med 2,8 procent i juli. Hushållens inflationsförväntningar har de senaste tre månaderna stigit påtagligt jämfört med tidigare.

Bifogar pressmeddelande. Rapporten och branschstatistik kan laddas ner från http://www.konj.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/5.70949694112f07101bc800084528.html

Nya bilder på ansvariga för Konjunkturbarometern finns under Pressinfo/Bildarkiv: http://www.konj.se/pressinfo/bildarkiv.4.70949694112f07101bc800097228.html

-----------------------------------
Anna Maria Böök
Informationschef
tel: 08-453 59 11
mob: 070-250 23 07