Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern december 2009

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:23 CET


Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, ökade från 98,9 i november till 101,6 i december. Därmed hamnar indikatorn på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är något starkare än normalt.

Företag: Läget i detaljhandeln är mycket starkare än normalt

Konfidensindikatorn för näringslivet steg sex enheter i december och har nu ökat nio månader i rad. Samtliga sektorer i näringslivet bidrog i positiv riktning och indikatorns nivå indikerar att läget i näringslivet är något starkare än normalt. Den ligger nu på sin högsta nivå sedan våren 2008. Det är framför allt det starka läget i detaljhandeln som drar upp nivån, men även för de privata tjänstenäringarna är läget nu något starkare än normalt.

Hushåll: Hushållens optimism dämpades något i december

Hushållens syn på ekonomin blev något mer negativ i december än månaden innan och konfidensindikatorn (CCI) har fallit från 11,4 till 8,8. Hushållen är något mindre optimistiska om såväl sin egen som Sveriges ekonomi. Även inställningen till om det just nu är rätt tid att köpa kapitalvaror är mer negativ, liksom förväntningarna på arbetslöshetens utveckling framöver.

Läs hela konjunkturbarometern på www.konj.se

Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern, tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04
Maria Billstam, ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll tel: 08-453 59 04