Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern, februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:14 CET

Barometerindikatorn, som sammanfattar stämningsläget i svensk ekonomi, steg med 0,4 enheter i februari. Det är andra månaden i rad som barometerindikatorn stiger och den ligger på en mycket hög nivå.

Företag: Expansiva sysselsättningsplaner i näringslivet

Konfidensindikatorn för näringslivet steg en enhet i februari och den ligger nu endast marginellt lägre än toppnoteringen från november 2010. Ökningen beror helt på den fortsatt starka tillväxten inom tjänstesektorn. Konfidensindikatorerna för övriga sektorer har däremot backat något under februari.

Hushåll: Hushållen tror på högre räntor

Hushållens konfidensindikator (CCI) som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin föll tillbaka med drygt två enheter till 21,4. Trots detta ligger CCI avsevärt över genomsnittet. Även makro- och mikroindex föll i februari, makroindex med 2,1 enheter och mikroindex med 0,9 enheter. Både CCI och makro- respektive mikroindex ligger dock i linje med eller är högre än decembernivån.

Läs hela Konjunkturbarometern i bilaga eller på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern, tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04

Fredrik Paues, Konjunkturbarometern bearbetning tel: 08-453 59 84

Torbjörn Lindquist, ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll tel: 08-453 59 52

Sarah Hegardt Grant, informationschef, tel: 08-453 59 11 eller 070-267 80 41