Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern Företag och hushåll, april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:36 CEST

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, visar på fortsatt svag utveckling i svensk ekonomi. Indikatorn föll från 71,2 i mars till 69,7 i april. Nedgången beror främst på en rejäl försvagning i byggkonjunkturen samt en ökad pessimism bland hushållen. Inom samtliga sektorer som ingår i barometerindikatorn är nu läget mycket svagare än normalt.

Företag: Svenska företag förutspår fortsatta och stora personalnedskärningar
Läget i svenskt näringsliv försämrades ytterligare under första kvartalet i år. Konfidensindikatorn sjönk, dock endast 3 enheter mellan fjärde kvartalet 2008 och första kvartalet i år, jämfört med en minskning på 17 enheter perioden innan. Indikatorn visar att läget i näringslivet är mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har minskat betydligt och företagen räknar med omfattande nedskärningar även under innevarande kvartal. De senaste månaderna har det blivit ännu svårare för näringslivet att finansiera sin verksamhet. Problemen är störst inom tillverknings- och byggindustri där ungefär hälften av företagen har svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten.

Hushåll: Hushållen pessimistiska till läget i svensk ekonomi
Hushållen är fortfarande mycket pessimistiska om det ekonomiska läget. Konfidensindikatorn (CCI) har fallit från -16,5 i mars till -21. Man ser dystert på såväl sin egen som Sveriges ekonomi. Framför allt är förväntningarna på svensk ekonomi om tolv månader betydligt mer pessimistiska än i februari och mars. Inflationsförväntningarna på ett års sikt uppgår till 1,7 procent jämfört med 2,0 procent i mars.

Anna Maria Böök
Informationschef
Konjunkturinstitutet

tel: 08-453 59 11
mobil: 070-250 23 07