Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:45 CEST

Konjunkturbilden är stark i samtliga sektorer. Läget i industrin har förbättrats och det går bättre än vad företagen själva räknat med. Inom byggbranschen ökar orderingång och byggande ytterligare. Handeln visar starka försäljningssiffror och räknar med fortsatt tillväxt. Även inom privata tjänstenäringar förbättras orderläge och lönsamhet. Sysselsättningen visar en mer splittrad bild. Inom industrin syns ingen sysselsättningstillväxt, inom handeln och privata tjänster har den ökat något och stora delar av byggsektorn uppger att brist på arbetskraft är främsta hindret för ännu högre tillväxt.

Hushållens inköpsplaner. April 2006
Stämningen bland hushållen fortsätter att vara optimistisk i april och förtroendeindikatorn (CCI) ökade till 17,5 jämfört med 15,5 i mars. Under samtliga årets fyra första månader har CCI varit högre än under hela perioden 2001*2005. Synen på arbetsmarknadsläget har ljusnat markant på senare tid. Allt fler tror att arbetslösheten i Sverige kommer att falla framöver samtidigt som den egna risken för att bli arbetslös också har minskat.

Rapporterna kan laddas ner från www.konj.se

Hälsningar
Anna Maria Böök
informationschef
tel: 070-250 23 07